top of page
Ekho_pride
ACR_regnbagsmassa_wix
Ekho_boa
brollop_kvinnor_wix
hands_wix

 EKHO 

  - kristna hbtq-personer 

EKHO vill att alla ska få känna styrkan i att vara en hel människa, skapad till Guds avbild.  Vi vet att hbtq-personer hör hemma i kristenheten och kyrkor och det är något vi arbetar för. EKHO är en ekumenisk ideell organisation för kristna hbtq-personer som funnits sedan 1976. Vi finns runt om i Sverige, hitta din förening eller frögrupp genom att klicka här!

Gemenskapsdagar

30 juli - 2 augusti Farsta

"Fira mångfalden genom gemenskap i tron"

Under gemenskapsdagarna är syftet att ses och umgås. Därför är programmet inte fullspäckat – just för att det skall finnas tid till gemenskap.

 

Vi delar andakter, måltider, samtalar och gör saker tillsammans. Enkelt, mänskligt och kravlöst. Kom som du är och dela gemenskapen!

Mer info och anmälan

Läger för unga hbtq+

10-13 augusti utanför Göteborg

På EKHOs läger för unga vuxna finns möjlighet och öppenhet att dela tankar kring identitet, sexualitet och tro utan att behöva dölja vem en är, vad en känner och vad en tror på.


Vi som deltar i lägret kommer från olika kyrkor och samfund, i spridda åldrar och med olika erfarenheter och identiteter. Det brukar vara en fin upplevelse att få möta andra som förstår hur det är att leva som hbtq+ -person i kyrkan.

 

Mer info och anmälan

daniel-james-Dhw68hz9KbA-unsplash.jpg

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. 

 

Klicka på bilden för mer info!

En enda kropp innehåller sjutton texter av skribenter från Svenska kyrkan, Equmenia kyrkan, EFK, Pingst och EFS. Utifrån Jesu liv och undervisning, Bibeln och den kristna traditionen visar de på vikten av att hbtq-personer får vara en självklar del av en lokal församlingsgemenskap och att en inkluderande församling är berikande för alla.

Boken innehåller teologisk fördjupning om församling, äktenskap och bibeltolkning, personliga berättelser om att vara trans, komma ut i församlingsmiljö och vara en regnbågsfamilj i kyrkan samt praktiska råd om att tycka olika i församlingen, börja samtala om hbtq och bli en församling som är trygg och välkomnande för fler. Och mycket mer!

En-enda-kropp_www_edited.jpg
Nuhadevijuvarandra_korr.jpg

"Nu hade vi ju varandra" EKHO har fyllt 40 år och har samlat in berättelser från tongivande människor som präglat EKHOs historia från start till nutid, för att bevara människors egna berättelser och tankar. Vilka känslor och tankar präglade föreningens första tid? Vad har föreningen betytt för sina medlemmar och för kyrkans utveckling? Boken innehåller porträtt och intervjuer med livshistorier som kantat EKHOs historia. 

Vem säger ni att jag är? Samlade berättelser om transidentitet och tro. Antologi av berättelser från kristna transpersoner. Publicerades inför EKHOs  och Svenska kyrkans transhearing 2019. Boken omfattar cirka 90 sidor.

FÄRDIG_FRAM_edited.jpg

BLI MEDLEM

EKHOs alla föreningar och frögrupper är medlemsdrivna.

Ditt engagemang behövs. Gå med i EKHO idag! Bli medlem här!

bottom of page