Pink Blossom

FRÖGRUPPER

Att driva en lokalförening kan ibland vara ett för stort projekt för mindre städer, därför finns EKHOs frögrupper som är knutna till närmaste lokalförening och riksförbundet. Frögrupper är självstyrande klubbar eller nätverk som drivs av medlemmar.

Välkommen på Riksförbundets årsmöte!.jpg

ÖSTERGÖTLAND

Östergötland

Planerade träffar:

26/5 kl. 18 Café Vetekornet.
Boksamtal om "En enda kropp - 
vägar till en hbtq-inkluderande församling"

                         28/5 kl. 9 -12 Café Vetekornet.

Pridefrukost innan paraden kl 12.

Kontakt: info@ekho.se

Välkommen på Riksförbundets årsmöte!.jpg

Värnamo

Kontakt: info@ekho.se

Välkommen på Riksförbundets årsmöte!.jpg

VÄRNAMO

Välkommen på Riksförbundets årsmöte!.jpg

UMEÅ

Umeå

Kontakt: umea@ekho.se

Norr
 

Planerade träffar:

19/5 kl 18-20 Andakt i Svenska Kyrkan Örnsköldsvik.

Välkommen hem - En andakt”. Vi firar en andakt, fikar och samtalar!

Kontakt: info@ekho.se

Välkommen på Riksförbundets årsmöte!.jpg

NORR

Välkommen på Riksförbundets årsmöte!.jpg

UPPSALA

Uppsala

Kontakt: info@ekho.se