top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO
love-1662880_1920 (1).jpg

Hbtqia+ -ordlista

Ord som ofta används inom samtal om hbtq och frågor kring liv, sexualitet och identitet, beskriver olika sätt att leva och vara, men vi inte behöver betrakta dem som lådor som hela mänskligheten kan delas upp i. Det handlar om att ha ord som beskriver olika människors liv och identiteter, men att människor såklart är så mycket mer komplexa än de kan definieras med ord, därför utvecklas de här orden ständigt och vi uppdaterar våra ordlistor löpande. Med på listan finns också ett par ord som inte används inom hbtq längre, men de finns med för en ska kunna uppdatera sig om att de ofta ersatts av andra ord.

 

Det är bara en själv som bestämmer om något ord passar för att beskriva sitt liv eller sin sexuella läggning. För vissa människor är det viktigt att ha ord som passar ens liv och känslor, för andra känns det obekvämt med att identifiera sig på ett särskilt sätt bara för att en bryter mot vissa normer. Det är okej att känna olika.

 

 

Aromanticism

En aromantisk person är en person känner ingen eller mycket lite romantisk attraktion, alltså förälskelse och romantisk kärlek till andra personer. En aromantisk person kan fortfarande känna sexuell attraktion till andra och därmed identifiera sig som tex heterosexuell, homosexuell, bisexuell, etc.

Asexuell

Ett paraplybegrepp för personer som på olika sätt inte upplever att den blir kär i eller sexuellt attraherad av andra människor. Utesluter inte kärleksrelationer och är inte detsamma som att vara singel eller leva i celibat.

 

Bisexuell

En person som kan bli kär i och attraherad av människor oavsett kön. T.ex. en person som känner att kön inte spelar roll utan känner att den blir kär i en personlighet. Att vara bisexuell innebär inte polygami eller flersamhet.

 

Cis-person

En person vars könsidentitet, könsuttryck, kropp och juridiska kön överensstämmer enligt normen. Cis är latin och betyder ”på samma sida”. Att vara cisperson kan också enkelt uttryckas som att inte vara transperson.

 

Drag-king och drag-queen

En person som klär sig som en karaktär eller karikatyr av kvinnligt eller manligt i konstnärligt, politiskt eller underhållande syfte. Räknas ofta inte, men ibland, som en transidentitet.

 

FtM

Betyder Female to Male och är ett annat ord för transman/man med transerfarenhet. Används inte så ofta längre eftersom ordet felaktigt kan tolkas som att en ”byter” kön.

 

Genus

Betyder socialt kön, både som identitet och som teori. Vårt sociala kön bygger på kulturella föreställningar om kvinnligt och manligt.

 

Hbtqia+

Förkortning och samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexuella, asexuella/aromantiska och queerpersoner. Vem som helst kan vara hbtqia+ -person och hbtqia+ -personer finns överallt där det finns människor.

 

Heteronormen

En norm som utgår från att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är en förutsättning för att leva ett gott och ”normalt” liv. Heteronormen förutsätter också att det bara finns två kön och att alla människor passar in gängse normer kring män och kvinnor.

 

Heterosexuell

En person som kan bli kär i och attraherad av personer av ett annat kön än det egna.

 

Homofobi

Rädsla, fientlighet eller nedvärderande attityder mot homosexuella och uttryck för samkönade relationer. Homofobi kan också uttryckas genom osynliggörande, förlöjligande, misstänkliggörande, våld och förtryck. Homofobi kan uttryckas medvetet eller omedvetet, av en enskild invid, en grupp eller ett samhälle.

 

Homosexuell

En person som blir kär i och attraherad av personer av samma kön som det egna.

 

Ickebinär

En person som identifierar sig mellan, i båda eller helt utanför de traditionella könsidentiteterna man och kvinna. Ickebinär räknas som en transidentitet. Många ickebinära transpersoner använder könsneutrala pronomen, som t.ex hen eller den. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. 

 

Intersex

Ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser och tillstånd där kroppens kön (kromosomer, könskörtlar och/eller könsorgan) inte överensstämmer enligt normen eller inte klart kan identifieras som enhetligt kvinnligt eller manligt.

 

Kön

Kan delas upp i kropp, juridiskt kön, socialt kön, mentalt kön/könsidentitet. Dessa aspekter av kön behöver inte överensstämma med varandra och det är bara det juridiska könet som, i dagsläget i Sverige, endast är antingen man eller kvinna. Den centrala aspekten av kön är det mentala könet. Var och en har själv rätt att definiera sin könsidentitet.

 

Könsbekräftande behandling

(tidigare könskorrigering) Den process eller medicinska behandling som transpersoner har rätt till för att ens kropp och/eller juridiska kön ska stämma bättre överens med ens identitet. Det är inte rätt att säga ”könsbyte” eftersom könsidentiteten inte ”byts”, den bekräftas.

 

MtF

Betyder Male to Female och är ett annat ord för transkvinna. Används inte så ofta längre eftersom ordet felaktigt kan tolkas som att en ”byter” kön.

 

Pansexuell

En person som kan bli kär i och attraherad av en person oavsett den andra personens identitet. T.ex. en person som känner att kön inte spelar roll utan känner att den blir kär i en personlighet. Många använder det på samma sätt som bisexualitet idag men en bestämmer själv vilket ord som känns rätt.

 

Polyamori

En form av flersamhet där en har flera kärleksrelationer i samtycke med ens partners. Ska inte sammanblandas med otrohet, och beror inte på om en är hbtq-person.

 

Queer

Ett begrepp med flera betydelser, men som sammanfattningsvis kan beskrivas som ett gränsöverskridande perspektiv på normer gällande kön och sexualitet. Som identitet kan det beskriva en person som inte passar in i samhällets normer kring kön och/eller sexualitet. Är också ett stort paraplybegrepp med många olika ord under sig. 

 

Transfobi

Rädsla, fientlighet eller nedvärderande attityder mot transpersoner och könsöverskridande uttryck. Transfobi kan också uttryckas genom osynliggörande, förlöjligande, misstänkliggörande, våld och förtryck. Transfobi kan uttryckas medvetet eller omedvetet, av en enskild invid, en grupp eller ett samhälle.

 

Transpersoner

Ett samlingsbegrepp för människor som genom sitt könsuttryck eller sin könsidentitet inte följer den förväntade normen i att passa in i det kön som registrerades vid födseln. Transpersoner kan därför vilja korrigera sin kropp genom hormonbehandling och/eller kirurgi och byta juridiskt kön. Att vara transperson handlar inte om sexuell läggning, utan om identitet. I begreppet transperson brukar bland annat transsexuella, ickebinära, queera och transvestiter inräknas.

 

Transsexuell

En del transpersoner identifierar eller omnämner sig som transsexuella. Transsexuell, eller transsexualism, är även en av de medicinska diagnoser som ställs för att man ska få tillgång till könsbekräftande vård och behandling. Att det är en diagnos innebär inte att man är sjuk, utan att det finns ett behov av vård.

 

Transvestit

Att ibland eller ofta ha ett annat könsuttryck än det som förväntas utifrån ens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut. Att vara transvestit handlar inte om att ”klä ut sig”, utan om att ”klä om” och kunna utrycka fler sidor i sin personlighet. Crossdresser har börjat ersätta ordet mer och mer.

​​

bottom of page