top of page

Nyckelkonferensen

En dag för fördjupning och inspiration i det kyrkliga arbetet kring inkludering och hbtq. En start på vårterminen och som fortbildning för de församlingar som genomgått Regnbågsnyckeln och önskar fortsätta samtala, inspireras och bygga på med kunskap. Även församlingar som ännu inte genomgått Regnbågsnyckeln och enskilda är också välkomna!

 

Måndag 8 januari i Betlehemskyrkan i Göteborg 8:30-15

Program och anmälan: 

 

Regnbågsnyckeln

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Som grund för processen används boken Så att jag kan komma in skriven av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl och utgiven av Riksförbundet EKHO. Boken kan köpas via Svenska kyrkans webbshop.

Regnbågsnyckelns sex steg

Steg 1 (Röd)
Församlingen visar intresse för att få märkningen Regnbågsnyckeln. Tillsammans med styrgruppen planeras hur och när församlingen kan starta processen.

Steg 2 (Orange)

Församlingens medarbetare och förtroendevalda utbildas i normer, bemötande, inkludering och hbtq utifrån boken ”Så att jag kan komma in - kristen tro och hbtq”.


Steg 3 (Gul)

Medarbetare och förtroendevalda deltar i studiecirklar utifrån samtalsmaterialet ”Så att jag kan komma in”.


Steg 4 (Grön)

Församlingen identifierar eventuella utbildningsbehov utifrån den process som nu pågår och tar fram mångfaldsvisioner med hjälp av ”Så att jag kan komma in”.
 

Steg 5 (Blå)

Om utbildningsbehov identifierats i grön fas kan församlingen utbildas ytterligare utifrån de önskade behoven av fördjupning.
 

Steg 6 (Lila)

Församlingen tar det sista steget i processen, formulerar sina mångfaldsvisioner, får dem godkända av styrgruppen och tilldelas därefter hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln.

Regnbågskartan

Besök Regnbågskartan som visar församlingarna som tagit emot eller just nu arbetar med Regnbågsnyckeln.

ekho.se/regnbagskartan

Församlingar som fått Regnbågsnyckeln

Alvesta församling, Svenska kyrkan, 2017

Haga församling, Svenska kyrkan, 2018

Harplinge- Steninge församling, Svenska kyrkan 2018

Nor-Segerstads församling, Svenska kyrkan, 2019

Trollhättans pastorat, Svenska kyrkan 2019

Sävar Holmöns församling, Svenska kyrkan, 2019

Kyrkans familjerådgivning Stockholms stift, 2019

Söndrum-Vapnö församling, Svenska kyrkan, 2019

Byske-Fällfors församlingSvenska kyrkan, 2019

Skellefteå landsförsamling, Svenska kyrkan, 2019

Mariakyrkan Gävle, Svenska kyrkan 2020

Oscar Fredriks församling, Svenska kyrkan, 2020

Ljungskile församling, Svenska kyrkan, 2020

Gislaveds pastorat, Svenska kyrkan, 2020

Flemingsbergs församling , Svenska kyrkan, 2020

Kyrkans familjerådgivning Stockholms stift, 2020

Härlanda församling, Svenska kyrkan, 2020

Hyltebruks pastorat, Svenska kyrkan, 2020

Högsbo församling, Svenska kyrkan, 2020

Varbergs församling,  Svenska kyrkan, 2020

Skärstad-Ölmstad församling, Svenska kyrkan, 2020 

Stiftskansliet Växjö stift, Svenska kyrkan, 2021

Bodens pastorat, Svenska kyrkan, 2021

Linköping St Lars församling, Svenska kyrkan, 2021

Tannefors församling, Svenska kyrkan, 2021

Linköpings stiftsorganisation Svenska kyrkan 2021

Hägerstens församling, Svenska kyrkan 2021

Kågedalens församling, Svenska kyrkan, 2021

Jörn-Bolidens församling, Svenska kyrkan, 2021

Västra Vingåker Österåkers pastorat, Svenska kyrkan, 2021

Hässleholms församling, Svenska kyrkan, 2021

Brösarp-Tranås församling, Svenska kyrkan 2021

Nyköpings församling, Svenska kyrkan 2022

Stiftskansliet Göteborgs stift, Svenska kyrkan, 2022

Betlehemskyrkan i Göteborg, Equmeniakyrkan, 2022

Arvika pastorat, Svenska kyrkan, 2022

Jönköpings församling, Svenska kyrkan 2022

Skellefteå Sankt Olovs församlingSvenska kyrkan, 2022

Falkenbergs pastorat, Svenska kyrkan, 2022

 

Församlingar och enheter som just nu genomgår processen

 

Södra Ölands pastorat, Svenska kyrkan, 2017

Hallsbergs församling, Svenska kyrkan, 2018

Lundby församlingSvenska kyrkan, 2019

Sala missionsförsamling, Equmeniakyrkan, 2019

St Örjans församling, Svenska kyrkan

Göteborg domkyrkopastorat, Svenska kyrkan, 2021

Halmstads församling, Svenska kyrkan, 2021

Örebro pastorat, Svenska kyrkan, 2021

Alfta Ovanåkers församling, Svenska kyrkan, 2021

Nederluleå församling, Svenska kyrkan, 2021

Hortlax församling, Svenska kyrkan, 2021

Ålidshems församling, Svenska kyrkan, 2022

Karlshamns församling, Svenska kyrkan 2022
Åkerbo församling, Svenska kyrkan 2022

 

Kontaktinformation

Regnbågsnyckeln ägs av Riksförbundet EKHO och Studieförbundet Sensus och är skyddad som varumärke. 

 

regnbagsnyckeln@ekho.se

Historia

2016 tog Riksförbundet EKHO tillsammans med Svenska kyrkan i Växjö stift initiativ till en hbtq-märkning utifrån Svenska kyrkans kyrkomötes beslut 2013 om att församlingarna ska uppmuntras att hbtq-certifieras. Erik Gyll (EKHO), Frida Ohlsson Sandahl (Sensus) och Katarina Hedqvist (Växjö stift) arbetade fram processmodell Regnbågsnyckeln. Under 2016 - 2017 har Regnbågsnyckeln testats i Växjö stift. 2017 beslutade Svenska kyrkan att Regnbågsnyckeln 2018 ska erbjudas till alla församlingar.

I boken finns en länk och en qr-kod som leder fel. Nämligen på sidan 26 där det finns ett filmtips inför samtalet om bemötande. Därför bäddar vi in filmen som vi vill tipsa om här i stället.

Infobroschyr om Regnbågsnyckeln

Så att jag kan komma in .png
bottom of page