Om EKHO Göteborg  

  - En 35-årig historia för hbtq-personers rättigheter i församlingar och kyrkor 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN FÖR EKHO GÖTEBORG

Som var och en känner till befinner sig Sverige och hela världen i ett allvarligt läge på grund av pågående virus-pandemi. EKHO Göteborg påverkas självfallet av detta på många sätt. Vi valde att ställa in flera aktiviteter under mars månad och på styrelsemötet som vi ikväll genomfört via Skype har vi beslutat att alla planerade offentliga evenemang även under april månad ställs in. Vi återkommer med uppdateringar inför maj månad när det närmar sig.

Med detta sagt så kommer EKHO Göteborg ändå fortsätta att på en rad olika sätt hålla igång verksamhet genom digitala kanaler. Vi kommer att spela in events som annars skulle ha genomförts fysiskt, och tillgängliggöra dessa genom hemsidan, Facebook, Youtube osv. Håll utkik! Våra anställda kommer inom kort att skicka ut mer information om verksamheten och hur den påverkas.

Styrelsen vill understryka att vi arbetar mycket aktivt för att säkra vår förenings fortsatta verksamhet och aktiviteter på både kort och lång sikt. Vi står i kontakt med våra bidragsgivare och samarbetspartners för att proaktivt kunna planera för framtiden. Vi ser till att våra anställda får det stöd de behöver för att kunna arbeta hemifrån under den period som nu är. Likaså vill vi påminna om att möjligheten till stödsamtal via telefon eller chatt fortfarande finns öppen, och det går utmärkt att kontakta de anställda eller styrelsens medlemmar med frågor, eller om du bara vill prata en stund, eller med specifika behov.

Tillsammans kommer vi att rida ut denna kris. Men vi har full respekt för att den påverkar många drastiskt, och att för vissa av oss kan följderna bli stora, av olika anledningar. Då är det bra att veta att EKHO finns kvar, och att vi är tillgängliga även i dessa tider. Vårt arbete är fortsatt viktigt - ja, kanske ännu viktigare än vanligt - i en situation då andra möjligheter att få stöd är stängda, och då hbtq-personer kanske utsätts för press som är ännu större än brukligt.

Styrelsen önskar er alla en god påsk, och vi vill påminna varandra om att också se vår nästa, och stötta den som nu behöver stöd, beroende på situation. Påskens budskap rymmer många stora frågor, men kanske ser vi just påsken 2020 lite klarare för oss vad Jesus lidande och självutgivande kärlek står för i vår tid. Denna tanke vill vi skicka med.

 

EKHO Göteborg är en ideell förening som arbetar för hbtq-personers rättigheter i kristna kyrkor i Göteborg och Västsverige

 

EKHO Göteborg är den största lokalföreningen inom EKHO-rörelsen. EKHO Göteborg grundades redan 1981 och har sedan dess jobbat för att påverka kyrkorna i hur de bemöter hbtq-personer, i både teologi och praktik. Föreningen har också alltid varit en plats för gemenskap och har genom åren fått betyda mycket för kristna hbqt-personer i att forma sin identitet, och att finna stöd och kraft när kyrkan visat motstånd och orsakat lidande. Än idag är gemenskapen något av det viktigaste föreningen verkar och står för.

Vi bedriver idag en bred verksamhet och opinionsbildande arbete. Läs mer om vår verksamhet och övrigt som händer under de olika rubrikerna ovan. Göteborgsavdelningen har idag omkring 160 medlemmar. Föreningen leds av en styrelse och har såväl anställd personal som många ideella krafter. Vi har en kontorslokal i centrala Göteborg.

Det finns många sätt att delta i EKHO:s arbete. Förutom att vara medlem samt besöka våra mässor och andakter och programpunkter har vi även flera olika arbetsgrupper som på olika sätt jobbar med att utveckla EKHO och driva föreningens arbete framåt. Om du är intresserad av att delta i någon grupp så hör av dig till våra anställda eller styrelsen! Tycker du att det saknas något? Har du idéer och tankar om vad EKHO bör vara? Vi vill att så många som möjligt deltar i att forma verksamheten och föreningen så att den blir så bra och relevant som möjligt. Tveka inte att ta kontakt med våra anställda eller styrelsen!

Så här arbetar vi idag:

Gudstjänstgrupp
Denna grupp jobbar med att utveckla våra mässor och andakter, så att dessa blir så inkluderande och välkomnande som möjligt. Något för dig som tycker om att fundera på och samtala kring vad det är som gör en EKHO-mässa eller -andakt unik och hur vi kan variera formen och ändå få det att kännas som EKHO. Vad skall gudstjänsterna innehålla? Hur ser formen ut? Sång och musik? Nattvard? Hur kan en som hbtq-person känna sig extra välkommen i våra gudstjänster? Och en massa andra frågor.

 

Programgrupp
Denna grupp bestämmer vilka programpunkter vi ska ha under terminen, vilka gäster vi vill bjuda in och vilka ämnen vi ska ta upp. Vad är relevant att prata om just nu? Vilka målgrupper vill vi försöka nå med olika arrangemang? Vem är bra att lyssna till som föreläsare eller i ett panelsamtal? En grupp för dig som gillar att vara med hela vägen från planeringsstadiet till färdig programpunkt och tycker det är intressant att skapa föreläsningar och temakvällar över brännande ämnen!

 

Strategigrupp
Detta är en grupp som driver föreningens arbete med att påverka kyrkor och församlingar i hbtq-frågor, och att erbjuda EKHO:s stöd och kunskaper. Här blickar vi framåt, försöker knyter nya kontakter med viktiga personer i kyrkorna, fördjupar befintliga kontakter och tar ansvar för det långsiktiga påverkansarbetet. Vi funderar över hur vi på olika sätt kan bli bättre på att stötta olika församlingar i arbetet med att bejaka hbtq-personer, att söka kunskap på området osv. Vill du vara med och arbeta för förändring av kyrkornas syn på hbtq-personer? Då kan strategigruppen vara något för dig!

Rutofikon
Vår verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Rutofikon formar gemensamt sina aktiviteter och vill gärna att fler är med i det arbetet. I dagsläget drivs samtalskvällar under terminerna, och inte minst det årliga lägret för unga vuxna under sensommaren som under lång tid fått betyda mycket för unga kristna hbtq-personer. Hör av dig om du skulle vilja bidra till detta!

EKHO Göteborg uppbär ekonomiskt stöd från:
Göteborgs stad
Svenska kyrkan - Göteborgs stift
Svenska kyrkan i Göteborg
Rättighetskommittén i Västra Götaland
Kollekter
Frivilliga gåvor

 

Riksförbundet EKHO 

- kristna hbtq-personer

 

Stora Badhusgatan 6

411 21 GÖTEBORG

Kontakt: info@ekho.se