top of page

  Om EKHO Göteborg  
  - En 40-årig historia för hbtq-personers rättigheter i församlingar och kyrkor 

EKHO Göteborg är en ideell förening som arbetar för hbtq-personers rättigheter i kristna kyrkor i Göteborg och Västsverige

 

EKHO Göteborg är den största lokalföreningen inom EKHO-rörelsen. EKHO Göteborg grundades redan 1981 och har sedan dess jobbat för att påverka kyrkorna i hur de bemöter hbtq-personer, i både teologi och praktik. Föreningen har också alltid varit en plats för gemenskap och har genom åren fått betyda mycket för kristna hbqt-personer i att forma sin identitet, och att finna stöd och kraft när kyrkan visat motstånd och orsakat lidande. Än idag är gemenskapen något av det viktigaste föreningen verkar och står för.

Vi bedriver idag en bred verksamhet och opinionsbildande arbete. Läs mer om vår verksamhet och övrigt som händer under de olika rubrikerna ovan. Göteborgsavdelningen har idag omkring 190 medlemmar. Föreningen leds av en styrelse och har såväl anställd personal som många ideella krafter. Vi har en kontorslokal i centrala Göteborg.

Det finns många sätt att delta i EKHO:s arbete. Förutom att vara medlem samt besöka våra mässor och andakter och programpunkter har vi även flera olika arbetsgrupper som på olika sätt jobbar med att utveckla EKHO och driva föreningens arbete framåt. Om du är intresserad av att delta i någon grupp så hör av dig till våra anställda eller styrelsen! Tycker du att det saknas något? Har du idéer och tankar om vad EKHO bör vara? Vi vill att så många som möjligt deltar i att forma verksamheten och föreningen så att den blir så bra och relevant som möjligt. Tveka inte att ta kontakt med våra anställda eller styrelsen!

Så här arbetar vi idag:

Gudstjänstgrupp
Denna grupp jobbar med att utveckla våra mässor och andakter, så att dessa blir så inkluderande och välkomnande som möjligt. Något för dig som tycker om att fundera på och samtala kring vad det är som gör en EKHO-mässa eller -andakt unik och hur vi kan variera formen och ändå få det att kännas som EKHO. Vad skall gudstjänsterna innehålla? Hur ser formen ut? Sång och musik? Nattvard? Hur kan en som hbtq-person känna sig extra välkommen i våra gudstjänster? Och en massa andra frågor.

 

Programgrupp
Denna grupp bestämmer vilka programpunkter vi ska ha under terminen, vilka gäster vi vill bjuda in och vilka ämnen vi ska ta upp. Vad är relevant att prata om just nu? Vilka målgrupper vill vi försöka nå med olika arrangemang? Vem är bra att lyssna till som föreläsare eller i ett panelsamtal? En grupp för dig som gillar att vara med hela vägen från planeringsstadiet till färdig programpunkt och tycker det är intressant att skapa föreläsningar och temakvällar över brännande ämnen!

 

Strategigrupp
Detta är en grupp som driver föreningens arbete med att påverka kyrkor och församlingar i hbtq-frågor, och att erbjuda EKHO:s stöd och kunskaper. Här blickar vi framåt, försöker knyter nya kontakter med viktiga personer i kyrkorna, fördjupar befintliga kontakter och tar ansvar för det långsiktiga påverkansarbetet. Vi funderar över hur vi på olika sätt kan bli bättre på att stötta olika församlingar i arbetet med att bejaka hbtq-personer, att söka kunskap på området osv. Vill du vara med och arbeta för förändring av kyrkornas syn på hbtq-personer? Då kan strategigruppen vara något för dig!

EKHO Unga
Vår verksamhet för ungdomar och unga vuxna. EKHO Unga formar gemensamt sina aktiviteter och vill gärna att fler är med i det arbetet. I dagsläget drivs samtalskvällar under terminerna, och inte minst det årliga lägret för unga vuxna under sensommaren som under lång tid fått betyda mycket för unga kristna hbtq-personer. Hör av dig om du skulle vilja bidra till detta!

EKHO Göteborg uppbär ekonomiskt stöd från:
Göteborgs stad
Svenska kyrkan - Göteborgs stift
Beredningen för mänskliga rättigheter i Västra Götaland

Riksförbundet EKHO
Kollekter
Frivilliga gåvor

 

bottom of page