Riksförbundet EKHO 

- kristna hbtq-personer

 

Stora Badhusgatan 6

411 21 GÖTEBORG

Kontakt: info@ekho.se

  Om EKHO Landet runt  

 

EKHO Landet Runt

EKHO Landet runt är en rikstäckande EKHO-förening som fungerat stöttande för den som bott långt ifrån en lokal EKHO-förening. I nuläget går det inte att bli medlem i EKHO Landet Runt då föreningen kommer ta beslut om eventuell nedläggning under 2016 och hänvisar till övriga lokalavdelningar.