top of page

  Om EKHO Sydöst  

 

EKHO Sydöst

EKHO Sydöst är den yngsta av EKHOs lokalföreningar och bildades 2015.

Sedan starten har vår verksamhet främst handlat om att göra EKHO Sydöst känt, genom att synas på regionens olika pridefestivaler samt finnas med som skribenter i frågor som rör hbtq+ och kyrka.

Icke att förglömma var Ekho Sydöst med i uppstarten av processmodellen Regnbågsnyckeln och inom vår region finns flera församlingar som har tagit emot eller är i process att ta emot Regnbågsnyckeln.

Under verksamhetsåret 2019 hoppas styrelsen att föreningens medlemmar ska få möjligheter att lära känna varandra och dela tankar om framtiden. På vilket sätt kan vi, som en liten förening på ett stort område (Småland, Öland och Gotland) skapa mötesplatser för hbtq+personer och våra allierade för att dela tro och liv? En början på detta är att vi nu eftersöker kontaktpersoner till de frögrupper vi hoppas kunna starta på de olika centralorterna i vår region.

EKHO Sydöst samverkar med:

Växjö stift

Universitetskyrkan Kalmar

Ett flertal församlingar i vår region

bottom of page