top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

Älska Herren din Gud... och din nästa som sig själv?

Predikan i Kumla kyrka under Ekumeniska böneveckan av Lasse Vallmoss, pastor i Johanneskyrkan Kumla


Ekumeniska böneveckan

I huvudstaden Ougodougo i Burkina Faso träffades de olika kyrkornas representanter och bestämde för en tid sedan att årets tema för den världsvida Ekumeniska böneveckan år 2024: Älska Gud av hela ditt hjärta med hela din själ och med all din kraft och din nästa som dig själv.


Vad vet jag om Burkina Faso, (Övre Volta) vad vet du? Vad gör att kyrkorna där borta i västra Afrika väljer detta tema?


Är det för att de tillhör ett av världens fattigaste länder? Att hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen? Att medellivslängden är 54 år. Att läskunnigheten är ynkliga 25%? Att befolkningen antingen är muslimska eller kristna? Men att båda religionerna fortfarande är starkt präglade av naturfolkstron? Att muslimska militanta grupper gör terrorattentat? Att det är en enväldig militärstat?


Hur tolkar de denna välkända liknelse insatt i frågan om evigt liv? Hur är det att vara och leva som kristen där? Jag vet inte, något avslöjar det i de böner som de har bett oss att be under denna vecka.


Och vad säger texten oss i vår tid, i vår värld, i vårt Kumla? Hur är det att leva och vara kristen här för oss idag? För en jude på Jesu tid, så var Orden ur 5 Mos 6:4 som en trosbekännelse. Skulle du ha blivit väckt mitt i natten så kunde du denna bekännelse. ”Hör Israel! Herren är vår Gud. Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.”


I Markusevangeliet är det Jesus som lägger till fortsättningen om att älska sig själv som nästan. Och så sammanfattas det av Jesus själv: Något större bud än dessa finns inte.


Vi kan alltså inte bortprioritera dessa bud. 
Extra markant blir det i Lukastexten, då den laglärde får svaret när han frågan om evigt liv, att svaret på den frågan i denna text är att leva ut dessa bud. Att älska Gud, sig själv och sin nästa. Då får du evigt liv. OBS! Inte att bara höra och proklamera det, utan att leva ut det. Då får vi evigt liv!

Att älska Gud, är för mig att älska Jesus. Jesus är Gud, som visat mig och dig vad äkta kärlek. Han har älskat oss hela vägen till frälsning.


Liknelsen ger exemplet på vem som är nästan. Nästan är ju den som ska älskas. Samariern, den hatade, fienden, den religiöst mixaren av tro, den orene. Han är den som älskar oavkortat i liknelsen.


Kan jag verkligen älska som han? En av våra utmaningar är att älska även den vi inte gillar, även vår fiende.
Ett ofta glömd del i detta viktiga bud är att älska sig själv. Gör du det?
Älskar du dig själv? Gillar du att vara tillsammans med dig själv? Är du en bra kristen till dig själv?
Det finns många i dag i vårt samhälle som inte älskar sig själv, osäkerhet, grupptryck, svårigheter med sociala relationer. Otillräcklighet.

Bland unga är det de som har flera utanförskapskriterier som mår sämst psykiskt och i den gruppen är det mest självmordsförsök:


Den som är troende, den som inte är etnisk svensk, och den som är en HBTQ+IA person. Den egentligen oerhörda erfarenhetsmässiga mixade välsignelsen är också deras stora utsatthet och deras dåliga psykiska välmående. För familj, kultur och församling inkluderar inte och stöter bort den unge.Som HBTQ person och kristen, tänker jag att den slagne kan vara en ung lesbisk kristen tjej med självskadebeteende och psykisk ohälsa. Som vi går förbi. Eller en transperson som har flytt från Kenya, där pastorer inspirerade av amerikansk värdekonservativ teologi, tycker att den transpersonen är värd att bli nedslagen. Och i värsta fall börjar den transpersonen börjar tro på det själv. Gud älskar varje människa som Gud har skapat!

Och då är det svårt att älska sig själv, när man får höra att man är fel! Syndig! Förlorad! När någon gör oss orätt eller har åsikter vi inte håller med om, eller att det bara är en person vi har svårt för, då är inte lösning att vända dem ryggen och frysa ut dem – lösningen som Jesus ger oss är: visa ännu mer kärlek.


I liknelsen, så undrar jag om vem som är Jesus? Samariern? Den slagne? Prästen? Leviten? Rövarna?

Samariern beskrivs som en sån handlingskraftig person, Så kroppsligen: Han böjde sig ned, han tvättade såren, han förband såren, han lyfte honom upp, transporterade honom in i en stad och tog fram pengar och betalade för kommande vård. Samariern är en bild på Jesus.


Den slagne är också Jesus för mig. Den piskade, den bespottade, den törnekrönte, den genom händer och fötter genomspikade personen. Den som får bäras till och upphängas totalt misshandlad på ett kors. Varje nedslagen, varje plågad, varje förföljd, varje oälskad kan känna igen sig i den slagne mannen. Du som upplever dig som en plågad person på något sätt. Jesus vet hur det är!


Var 7:e kristen i världen förföljs för sin tro. Förbjudet att vara kristen i några länder. Kristna ungdomar som hånas, förlöjligas för att de är kristna.


Gud hjälp oss som kristna innesluta dig, de oss i den älskande gemenskapen, för ditt liv är lika mycket som mitt liv okränkbart och du är älskad av Gud!

En av KSRs (Kumla Samkristna Råd) viktigaste gemensamma arbete är NAV (Nämden för den andliga vården), den andliga vården på fängelset i Kumla. Där finns det många som är dömda, som vi lätt kan hata, vara rädda för. Brotten som har begåtts är ibland ofattbara. Där har vi många som kan känna igen sig själv i rövaren som slog ned juden och rånade honom. Ska vi verkligen älska rövaren? Den som rättmätigt har fått sitt straff. Ja, absolut. Det finns inga undantag på att älska vår medmänniska. Nu tror jag att inte vi alla är kallade till att jobba som pastorer/diakoner där eller vara med i besöksgruppen. 600 personer finns här att älska på fängelset. Då har vi andra de övriga 23 000 i vår kommun att älska.


Och vi som är kristna, vi talar väl gott om varandra och våra olika kyrkor, våra olika sätt att uttrycka vår tro i gudstjänst och i livet? För när vi älskar oss själva, varandra och Gud då kommer Kumla första vem Jesus är!

Varför valde de kristna i Burkina Faso denna text?


Därför de också behöver älska Gud, sig själva, sin nästa. Varannan person är en muslim i landet, terrorgrupperna, en oönskad militärmakt och dess representanter. Där det inte finns några pengar kvar till skola och sjukvård, när allt kretsar om vapenmakt. (Ja, vi är ju inte långt ifrån de prioriteringarna här heller.) Det verkar finnas hur mycket pengar som helst för NATO medlemskapet och för krigsvapeninvestering!


Gud öppna våra ögon så vi ser det viktigaste i livet! Dig, oss själva och vår nästa var nästan än är i världen. I varje nästa finns det något gudomligt nedlagt!
Gud, öppna mitt hjärta, så jag kan beröras av dig Gud, blås med din Ande så jag kan bli berörd för mitt egna liv och andras liv.
Gud. Gud låt mina händer användas till att be, ge och omfamna. Eller som slutorden i bibeltexten säger. Gå du och gör som han.

Lasse Vallmos

Så tydligt! Så direkt på! Vi har en gemensam uppgift! Gå och gör! Amen.


Lasse Vallmoss pastor Johanneskyrkan Kumla


Comments


bottom of page