top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

Boksamtal "Vem säger ni att jag är"


Ingela Zetterlind i boksamtal om boken "Vem säger ni att jag är".

Medverkar gör Emanuel, Johannes och IngelaOpmerkingen


bottom of page