top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

"Det får inte existera" - rapport om hedersrelaterat våld och omvändelseförsök


Det får inte existera

"Det får inte existera" - Om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök


En rapport från MUCF publicerad februari 2024.


Unga hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp bland de som lever med hedersnormer. Det finns begränsad kunskap som bygger på unga hbtq-personers egna erfarenheter av att leva i familjer där hedersnormer är centrala. MUCF fick därför i uppdrag av regeringen att utreda unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, samt omvändelseförsök.


Denna rapports resultat bygger främst på skriftliga berättelser och intervjuer med hbtq-personer som lever eller har levt i familjer med hedersnormer. Bland MUCF:s informanter finns personer med olika etnisk, kulturell, religiös och socioekonomisk bakgrund. Inom ramen för uppdraget har MUCF även intervjuat yrkesverksamma som möter unga hbtq-personer i hederskontext i sitt arbete. 


Rapportens resultat visar att unga hbtq-personer hindras att forma sina liv utifrån sina egna önskemål. De lever i otrygghet, de är utsatta för psykiskt och fysiskt våld och lider av psykisk ohälsa. Det omgivandet samhällets brist på kunskap och förmåga att se deras utsatthet bidrar till att de inte får sina rättigheter tillgodosedda.


댓글


bottom of page