top of page

Emanuel Karlsten i Göteborgs-Posten om konferensen Jesus älskar hbtq


Jesus älskar hbtq


På en unik konferens i Stockholm samlades hbtq-personer från pingströrelsen och Livets ord för att fira gudstjänst och läsa Bibeln. Deras kyrkor ville inte upplåta sina lokaler åt dem. Ändå vill de fortsätta vara en del av sina församlingar. GP:s Emanuel Karlsten var på plats för att förstå varför.


"Under helgen hölls gudstjänster och bibelstudier. Deltagarna sjöng lovsång med uppsträckta händer, som i vilken karismatisk frikyrka som helst. Ändå bestod de uteslutande av personer som tillhörde kyrkor som varit tydliga med att homosexuella inte är välkomna."

Under en frågestund ställer sig en av deltagarna upp och undrar hur de ska förklara för folk utanför kyrkan varför de inte bara lämnar. Varför de fortsätter att kämpa när kyrkan inte vill ha dem? En inbjuden talare svarar och förklarar att kyrkan inte är en klubb, utan Guds kropp. Att alla i rummet är lemmar på den kroppen. Att församlingen inte är ett val, det är något de redan är en del av, oavsett om resten av kroppen accepterar det.


bottom of page