top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

”Färre Herre och Fader, fler Gud och Du”

Den tidigare utgåvan av psalmboken från 1986, har gjort sitt. Nu har arbetet för att ta fram en ny officiell psalmbok satt igång och då hoppas föreningen Ekho på fler inkluderande psalmer.Johanna Wikberg hoppas att ett mer inkluderande språk ska kunna bidra till att fler känner sig delaktiga på till exempel gudstjänster.


– De ”herre” och ”han” som finns om Gud får ju såklart finnas kvar. Men i de nya psalmerna önskar vi att det ska bli fler psalmer med ett inklusivt språk. Med öppna gudsbilder av en närvarande och kärleksfull Gud. Människan är skapad till Guds avbild, och det gäller ju hela den mångfacetterade mänskligheten. Då behöver vi fler bilder för Gud än bara Fader.

Läs hela artikeln på QX


Läs artikel på SVT

Comments


bottom of page