top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

"Helighet och barmhärtighet" EFKs rapport om sitt arbete kring samkönade relationer


Ingemar Forss & Linalie Newman, missionsdirektorer på Evangeliska Frikyrkan, presenterar slutrapoprten som nu finns tillgänglig.

De senaste åren har vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) varit inne i en process runt frågan om samkönade relationer. Vid EFKs kongress 2020 gav församlingarna i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle belysa frågan utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk. Vid representantskapsmötet i maj 2023 presenterade arbetsgruppen sin slutrapport över bearbetningen.

Helighet och barmhärtighet EFK

Rapporten och en film från presentationen finns att beställa här


Comments


bottom of page