top of page

”I rather go to hell than a homophobic heaven”Ärkebiskopen Desmond Tutu, en brobyggare, har lämnat oss. Någon som manade till dialog och bröt tystnadskulturen.


Redan under 70-talet talade Desmond Tutu öppet till queeras försvar. Under mitten av 90-talet, kort efter apartheids slut, lyfte ärkebiskopen våra frågor med dessa ord:


”If the church, after the victory over apartheid, is looking for a worthy moral crusade, then this is it: the fight against homophobia and heterosexism.”

I vår rörelse kommer vi bland annat minnas Desmond Tutu som en brobyggare, dialogskapare och som en röst för en inkluderande kyrka.


Vila i frid. Uppenbarelseboken 21:4

bottom of page