top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

”I rather go to hell than a homophobic heaven”Ärkebiskopen Desmond Tutu, en brobyggare, har lämnat oss. Någon som manade till dialog och bröt tystnadskulturen.


Redan under 70-talet talade Desmond Tutu öppet till queeras försvar. Under mitten av 90-talet, kort efter apartheids slut, lyfte ärkebiskopen våra frågor med dessa ord:


”If the church, after the victory over apartheid, is looking for a worthy moral crusade, then this is it: the fight against homophobia and heterosexism.”

I vår rörelse kommer vi bland annat minnas Desmond Tutu som en brobyggare, dialogskapare och som en röst för en inkluderande kyrka.


Vila i frid.


Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Uppenbarelseboken 21:3-4


ความคิดเห็น


bottom of page