top of page

Personligt brev till dig som är trans


Foto: Peter Forsberg / Svenska kyrkan

Efter många års framgångsrikt arbete för transpersoners rättigheter, står vi plötsligt i en backlash där kritiska röster hörs mot transpersoners möjligheter till levbara liv och rätt vård. Men kristi kropp är också trans, och idag på IDAHOT-dagen publiceras ett brev från Svenska kyrkan som är underskrivet av 945 präster, diakoner, pedagoger, förtroendevalda etc. Niohundrafyrtiofem.


Så här börjar brevet:


Vi skriver till dig från en kyrka som också är trans. En kyrka består av människor. Människor är olika. Hos oss finns konfirmander, anställda, kyrkvärdar, förtroendevalda, ideella och andra församlingsmedlemmar som definierar sig som transpersoner. Kyrkan består alltså också av transpersoner. Därför skulle kyrkan kunna beskrivas som trans.


Vi tror på en kyrka och en Gud som välkomnar människor bortom makt, nationsgränser, etnicitet, sexuell läggning, kön och könsidentitet. En mänsklighet i regnbågens alla färger, helt fantastisk och oändlig i sin mångfald.

Läs hela brevet

https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/personligt-brev-till-dig-som-ar-trans


bottom of page