top of page

Vår nya slogan och ordförande uppmärksammas

Pressklipp Kristna regnbågsrörelsen

Det har nu gått en vecka sedan vi på riksförbundets årsmöte antog Kristna regnbågsrörelsen som vår nya slogan och valde en ny styrelse där Lina Landström blev vald till förbundsordförande. Det har uppmärksammats på olika sätt och här är några länkar och citat från olika medier.EKHO byter ordförande och slogan: ”Vi är Kristna regnbågsrörelsen”

"Organisationen kommer fortsätta heta Riksförbundet EKHO men vi kommer använda vår nya slogan Kristna regnbågsrörelsen utåt för att förklara vilka vi är och vad vi gör på ett tydligare sätt. Det är ett spännande arbete där vi fått bekräftat vilken otroligt viktig organisation vi är för människors rättigheter och vad vi bidrar till, samtidigt som undersökningen visat på att många inte känner till oss och att vi haft svårigheter att nå ut med vårt budskap och inkludera alla" säger Anders Josefsson som är kommunikatör.


Hon är ny ordförande för kristna regnbågsrörelsen

Riksföreningen Ekho valde i helgen queerteologen Lina Landström till ny förbundsordförande.

"Det är en stor ära att ha fått medlemmarnas förtroende. Vi är många HBTQIA+ personer runt om i landet som längtar efter att få älska Gud och vara fullvärdiga medlemmar i våra kyrkor precis så som Gud skapat oss."


Kristna regnbågsrörelsen – EKHOs nya era

"Med en ny förbundsordförande, en förnyad slogan och en stark vilja att fortsätta sitt arbete mot en mer inkluderande kyrka och samhälle, står EKHO väl rustat för framtiden. Organisationens engagemang i att stötta HBTQIA+ personer och allierade med koppling till kristen tro understryker dess viktiga roll i att främja en mer kärleksfull och accepterande värld."


EKHO blir Kristna regnbågsrörelsen

Föreningen för kristna hbtq-personer tycker att det tidigare namnet varit för otydligt.

"Orsaken till att föreningen byter slogan är för att en varumärkesundersökning gjorts under förra året. Där framgick att förkortningen EKHO inte tillräckligt tydligt förmedlar vad organisationen är eller vill vara."


”Kristna regnbågsrörelsen” – så kommer EKHO att kalla sig framöver

– Det blir tydligare vad vi är, säger Lina Landström ny förbundsordförande.

"H:et” i EKHO står ju för homosexuell, vi vill inkludera alla hbtqia+-­personer. Vi är många hbtqia+-personer runt om i landet som längtar efter att få älska Gud och vara fullvärdiga medlemmar i våra kyrkor precis så som Gud skapat oss, fortsätter Lina Landström.

Comments


bottom of page