top of page

"Våra tankar och böner går till offren för dådet i Oslo"Det är med bestörtning vi idag läser nyheterna om attentatet i Oslo mot gaybaren London Pub. Människor har dödats och skadats svårt. Prideparaden i Oslo och alla andra pride-events har ställts in. Händelsen utreds som terrordåd och hatbrott. Det är en fruktansvärd påminnelse om utsattheten hbtq-rörelsen fortfarande lever med i alla världens hörn. Rädslan riskerar att få ny kraft och kan tvinga oss att bli försiktiga, att inte våga stå upp för dem vi är. Det får ALDRIG hända. Vi måste möta hatet med ännu större mod, och visa världen och kyrkan hur kärleken ändå övervinner allt. Genom att bygga tillit mellan människor och arbeta för öppenhet och förståelse vill EKHO fortsätta kampen för våra rättigheter och ytterst för fred och frihet för alla människor.

Våra tankar och böner går till offren för dådet i Oslo och deras anhöriga, och till alla våra hbtq-syskon som nu upplever rädsla, sorg och oro. Nu på måndag 27 juni kl 19:00 bjuder vi därför in till en digital andakt för att uppmärksamma det som hänt och samlas för att ge varandra stöd och tröst. Andakten följs av en stunds samtal där vi får möta varandra och dela våra tankar, våra rädslor men också vårt hopp och vår tro på en bättre morgondag.


Samma morgon fylls nyhetsrapporteringen om hur USA:s högsta domstol i sitt senaste domslut upphäver den 50 år gamla rätten till abort som grundlagsskyddad rättighet. I stora delar av USA inskränks nu kvinnor rättigheter kraftigt över en natt, och domare i domstolen har redan öppnat för att ompröva rätten till preventivmedel, liksom även principen att delstater inte får förbjuda samkönat sex, och den legala statusen för samkönade äktenskap. Konsekvenserna kan bli hisnande. Och allt detta sker med stark förankring och drivkraft i en radikal ”högerkristen” världsbild. I Guds namn och med Bibeln som argument pressas våra rättigheter hårt just nu.


Naturligtvis är Sverige inte USA, men vi påverkas ändå kraftigt av det som händer på andra sidan Atlanten. Även i Europa och i vårt land finns starka krafter som vill rulla tillbaka rättigheter vi börjat ta för givna. I flera europeiska länder har det skett drastiska inskränkningar av rättigheter de senaste åren. Vi måste påminna oss om att inget är självklart. Tyvärr måste vi fortsätta arbetet för att upprätthålla de framgångar som tidigare förkämpar för hbtq-rörelsen och mänskliga rättigheter vunnit.


Mer än någonsin vill jag uppmuntra oss alla att tipsa våra vänner och bekanta om att teckna medlemskap i EKHO – varje medlem är viktig. Vår rörelse utgör en motkraft mot alla de krafter i världen som just nu vill begränsa friheter och rättigheter och backa bandet till en tid då hbtq-personer varken fick synas eller hade några juridiska skydd överhuvudtaget. Låt oss inte ta våra rättigheter för givet! Vill du vara med ännu mer konkret och påverka framtiden och kämpa för att hbtq-personers rättigheter bevaras och stärks, inte minst i kyrkan, tveka inte att höra av dig till mig eller någon annan av EKHO:s företrädare, eller till våra anställda. Det finns alltid plats för fler att engagera sig i allt det vi gör i EKHO. I höst kommer vi att ta nya tag för att gång på gång stå upp för en mänskligare värld. Kom och var med i den rörelsen.


Hälsningar från styrelsen i EKHO Göteborg genom

Anders Camenius, ordförande

コメント


bottom of page