FÖRSAMLING FÖR ALLA? är rapporten från EKHO Göteborgs projekt med samma namn. Rapporten är en sammanställning av en enkätundersökning från 2014 om hur kristna församlingar i Västra Götaland förhåller sig till hbtq-frågor samt intervjuer med församlingsrepresentanter och kristna hbtq-personer. Rapporten är ett porträtt av ett urval av röster från vår samtid. Intervjuerna efterföljs av samtalsfrågor, därför kan rapporten också fungera som diskussionsunderlag.

Projektet finanserades av Rättighetskommittén i Västra Götaland.

 

Författare: Johanna Wickberg (red), Anna-Karin Caspersson, Ellen Agernäs

Församling för alla?

kr100.00Pris