Metodmaterial för Regnbågsnyckeln. Ett samtalsmaterial kring att vara hbtq i ett kristet sammanhang. I boken hittar du fem livsberättelser från hbtq-personer, faktatexter kring olika teman, en ordlista och lästips för vidare fördjupning. Boken är tänkt att användas som samtalsunderlag där varje tema inleds med citat från livsberättelserna, en kort faktatext om temat som åtföljs av samtalsfrågor.

Så att jag kan komma in

kr59.00Pris

    Stora Badhusgatan 6

    411 21 GÖTEBORG

    Kontakt: info@ekho.se
                    031 13 75 65