top of page
Färgglada takpannor
5e7122b5c2efe.png

Regnbågsfisken

Ett heders- och förtjänstpris som varje år delas ut till någon som med sitt liv och gärning bidragit  till att förändra situationen för kristna hbtq-personer i kyrkor och samfund. 

Ann-Christine_edited_edited_edited.jpg
Robert Eriksson
Regnbågsfisken 2021 till
Ann-Christine Ruuth, 
präst, föreläsare och debattör

Ur motiveringen:

"Ann-Christine har under flera år ägnat sig åt att lyfta transpersoners rättigheter och självklara plats i kyrka och samhälle. Med sin egen livsberättelse i botten, framför hon sitt ärende - som är att nå ut med kunskap om trans. Hennes motiv är alltid att tydliggöra och inspirera, att förmå människor att tänka själva. Ann-Christine litar på människors inneboende förmåga och balanserar skickligt den personliga resan mot att lyfta ett mer allmänt perspektiv.

 

Ann-Christines mest självklara adressat är Svenska kyrkan. Där har hon verkat som präst i mer än 40 år och påminner ständigt om att ord om inkludering behöver omsättas i handling. Mot bakgrund av utredningen "Transpersoner i Sverige -förslag för en stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” (SOU 2017:92) och Svenska kyrkans remissyttrande tog Ann-Christine initiativet till Svenska kyrkans första transhearing "Detta är min kropp", som ägde rum i november 2019.
 

Sedan Ann-Christine kom ut som sig själv för tio år sedan, har hon varit en medial person.

Hennes liv har blivit nedtecknat av dottern Ester Roxberg i boken "Min pappa Ann-Christine". Boken, som innehåller en hel del allvarstyngd, har också inspirerat till ett filmmanus med mer feel-good-karaktär, filmen hade premiär 2020.

Både boken och filmen har tagits väl emot och befäster det EKHO Göteborg redan vet: Ann­Christine Ruuth är en människa vars person och gärning är en omistlig inspiration för kristna hbtq-personer i allmänhet, och för transpersoner i synnerhet."

Regnbågsfisken 2020 till
Robert Eriksson, 
pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg

Ur motiveringen:

"Robert har med personlig glöd och sitt sätt att bygga relationer skapat mötesplatser för att bredda kunskapen om hbtq i frikyrkan genom det kontaktnät som är hans. Inte minst har Robert blivit en stödjande och samarbetande part för EKHO Göteborg.

Robert har också initierat två besök med inspiration och utbildning i inkluderingsfrågor från organisationen Oasis i London. Det senaste under fjolåret.

 

2017 gavs boken ”Välkomna varandra” med underrubriken ’Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan’ ut på Libris förlag.

Robert fick uppgiften att sammanfatta antologins ärende i det slutkapitel som gav hela boken dess namn. 

I orden ’välkomna varandra’ ligger mycket av det Robert bidrar med i sitt eget samfund nationellt och regionalt, men också i de ekumeniska sammanhangen.

  • För Roberts systematiska och metodiska arbete med inkluderingsfrågor

  • För hans kreativitet och förmåga att skapa teologi som bär på djupet i en frikyrklig kontext 

  • För att han ställer sig till förfogande för andra att ta rygg på, vill vi tilldela honom Regnbågsfisken 2020."                                                                     

Regnbågsfisken 2019 till Thomas Kazen

EKHO Göteborg vill dela ut Regnbågsfisken 2019 till 

Thomas Kazen, professor i Bibelvetenskap vid Enskilda högskolan, Stockholm. 

 

Thomas har deltagit i teologiska samtal om hbtq-frågor under åtskilliga år och ägnat sin forskning åt att göra texterna i Bibeln begripliga. Han har ställt sig på den sida i kyrkan som vill öppna ett fönster och släppa in frisk luft i sammanhang som ibland kan 

upplevas som stängda.

 

För Thomas Kazen är medmänniskan viktig och det finns ofta en vaken maktanalys i det som lämnar hans penna. 

I slutet av 2018 gav Thomas Kazen ut boken ”Smuts, skam, status: 

Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken”, ett mycket välkommet initiativ som bidrar till att slå hål på myter och föreställningar och öppnar för nya perspektiv.

 

För Thomas idoga och viktiga arbete inom teologisk forskning, hans eget författarskap och för hans mod att i många olika sammanhang höja sin röst och tala kring hbtq-frågor ur teologisk synvinkel vill vi tilldela honom Regnbågsfisken 2019

Hbtq-Bibeln och människan Robert Eriksson
00:00 / 1:09:41

Lyssna på Robert Erikssons föredrag om hbtq,bibeln och människan här:

Thomas Kazen hem.jpg
bottom of page