Färgglada takpannor
5e7122b5c2efe.png

Regnbågsfisken

Ett heders- och förtjänstpris som varje år delas ut till någon som  med sitt liv och gärning bidragit  till att göra livet lättare för kristna hbtq-personer.               

Foto Robert.jpg
Regnbågsfisken 2020 till Robert Eriksson

EKHO Göteborg vill tilldela Robert Eriksson, pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg

2020 års Regnbågsfisk. 

 

Robert har med personlig glöd och sitt sätt att bygga relationer tagit hbtq-vänligheten  i BK vidare och lett församlingen in i arbetet med att vara en plats som präglas av ett aktivt välkomnande. Han bjuder in människor till en ständigt 

pågående lärandeprocess. 

Robert har skapat mötesplatser för att bredda kunskapen om hbtq i frikyrkan genom det kontaktnät som är hans. Inte minst har Robert blivit en stödjande och samarbetande part för EKHO Göteborg.

Robert har också initierat två besök med inspiration och utbildning i inkluderingsfrågor från organisationen Oasis i London. Det senaste under fjolåret.

 

2017 gavs boken ”Välkomna varandra” med underrubriken ’Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan’ ut på Libris förlag.

Robert fick uppgiften att sammanfatta antologins ärende i det slutkapitel som gav hela boken dess namn. 

I orden ’välkomna varandra’ ligger mycket av det Robert bidrar med i sitt eget samfund nationellt och regionalt, men också i de ekumeniska sammanhangen.

  • För Roberts systematiska och metodiska arbete med inkluderingsfrågor

  • För hans kreativitet och förmåga att skapa teologi som bär på djupet i en frikyrklig kontext 

  • För att han ser tillgång, där andra ser brist 

  • För att han lyssnar där andra pratar. 

  • För att han ställer sig till förfogande för andra att ta rygg på, vill vi tilldela honom Regnbågsfisken 2020.

Hbtq-Bibeln och människan Robert Eriksson
00:00 / 1:09:41

Lyssna på Robert Erikssons föredrag om hbtq,bibeln och människan här:

2020 års pris delas ut
på en Regnbågsmässa när vi får samlas igen. Information kommer! 
omslag-valkomna-varandra_0-e154410381997
Köp boken här!