top of page

  Ge en gåva 
  - bidra till en stark röst för allas rätt  
  att vara och älska vem hen vill!  

EKHO är en ideell organisation som finansieras via medlemsavgifter, bidrag och gåvor. Vi tar tacksamt emot gåvor från privatpersoner, församlingar, föreningar och företag.

Vill ni ge kollekt eller ha en insamling till EKHO finns betaluppgifter här.

- Var med och stötta EKHOs viktiga arbete för hbtq-frågor i kyrkorna.

- Ge EKHO-rörelsen större tyngd i samtalet och debatten kring hbtq och kristen tro.
- Stöd vår verksamhet med att skapa trygga och inkluderande mijöer för kristna hbtq-personer.

Riksförbundet EKHO

Swish: 123 550 33 39

Skriv gåva som meddelande

EKHO GÖTEBORG

Swish: 123 494 87 82

Plusgiro:  52 55 68-2

Skriv gåva som meddelande

EKHO STOCKHOLM

Swish: 123 550 33 39 (Riksförbundets nummer)

Plusgiro: 19 51 28-4

Skriv gåva Stockholm som meddelande

EKHO SKÅNE

Swish: 123 270 85 68

Bankgiro: 5424-0015

Skriv gåva som meddelande

EKHO SYDÖST

Swish: 123 640 85 20

Bankgiro: 5136-1392
Skriv gåva som meddelande

EKHO MÄLARDALEN

Swish: 123 464 63 78

Bankgiro: 5912-5351
Skriv gåva som meddelande

bottom of page