top of page
IMG_0466.jpg

 Inlägg 

  - EKHO i media och samhällsdebatten 


Lasse Vallmoss var den första öppet homosexuella som ordinerades till pastor i Sverige, det var 1986 inom Baptistsamfundet, nuvarande Equmeniakyrkan. I den här videon berättar han om att komma ut som kristen, sedan som homosexuell och sist som pastorsstudent till sina föräldrar. Han berättar också om resan till att bli den första homosexuella pastorn och vilket mirakel det var att det hände på 1980-talet.


Lasse Vallmoss är idag aktiv inom styrelsen för Riksförbundet EKHO


Videon är en del av youtubekanalen Queers of the world som produceras av Oliver Jähnke

Uppdaterat: 14 aug.

När jag hör namnet Gunnar Bäckström fylls jag av glädje och tacksamhet. Nu finns inte längre gode vännen, medkämpen och prästen Gunnar. När budskapet kom att Gunnar gått bort grät jag inte istället framträdde goda minnen av en av de mest livsbejakande och härliga människor jag mött. Häromdagen läste jag en krönika av Gunnars son Pontus i Göteborgsposten där han beskriver liknande känslor när han ställdes inför sin fars bortgång. Gunnar som kämpat med en cancerdiagnos i mer är 20 år tror jag övervann sjukdomen år efter år, därför att han trodde på livet. Gunnar var vännen som bistod oss vid begravningar inom familjen och vigde mig och Fredrik.

Gunnar Bäckström

Gunnar är nog en av de personer som betytt mest för kristna HBTQ-personers rättigheter. Han stod inte alltid på barrikaderna, men han var den orädde strategen som vågade göra det som ingen annan förmådde. Jag vill påstå att Gunnar genomdrev att Svenska kyrkan bejakade ett könsneutralt äktenskap, vilket i sin tur gjorde att riksdagen fattade samma beslut, eftersom SVK var en så betydelsefull remissinstans i frågan. Gunnar verkade genom påtryckningar på viktiga personer med olika partifärg i kyrkomötet och genom att otaliga namnlistor skickades in.


Jag stiftade bekantskap med Gunnar under tidigt 80-tal strax efter att EKHO-Göteborg bildats. Gunnar tog initiativet till en samtals/studiegrupp inom föreningen som kom att pågå i närmre 25 år. Jag var då ordförande och under perioder var arbetet för HBTQ-personers rättigheter inom kyrkan i Göteborgs stift minst sagt motigt. Gruppen utgjorde en stor trygghet. Det handlade om en biskop som inte stöttade de präster som var HBTQ. Det handlade också om andra personer som fick lämna tjänster av samma orsak. Gunnar lyckades då i mitten av 80-talet t.ex. genomdriva att det skulle finnas en ombudsman inom stiftet för anställda HBTQ-människor som råkade illa ut. Detta var nog den enda ombudsman som funnits inom detta område i kyrkan.


Då HIV/AIDS-epidemin drabbade landet och HBTQ-kollektivet i synnerhet gick aktiviteten inom EKHO ner och flera föreningar upphörde. Med Gunnars hjälp och inflytande lyckades vi starta mässor i Göteborgs Domkyrka på Worlds Aidsday, vilket var viktigt för synliggörandet och kyrkans bearbetning av denna fråga. Gunnars senaste bedrift var att få in berättelsen om vänskapen mellan David och Jonathan i kyrkohandboken som en alternativtext vid vigsel.


Gunnar kunde som präst och kyrkoherde i Göteborgs stift till att börja med inte vara öppen som HS, men så snart klimatet möjliggjorde detta trädde han fram med kraft. Under en period var han också ordförande i Riks-EKHO. Han satt även i EKHO-Göteborgs styrelse.


Gunnar hade en stark och tydlig tro och han såg fram emot att få komma hem när sjukdomen blev allt svårare. Tack Gunnar däruppe för ditt outsinliga engagemang och för att du spridit så mycket glädje och att du givit så många en framtidstro. Hoppas att det finns oändligt med äppelmos däruppe och inte minst honung nu när jag inte längre kan nå dig och förse dig med dessa Guds gyllne tårar.


Börje Blomster387 röster mot 2. 387 personer röstade i veckan ja till dödsstraff för homosexuella i Uganda.

"En person som begår brottet förvärrad homosexualitet och anses vara skyldig, kan vid fällande dom dömas till döden", Förklarade Robina Rwakoojo från Ugandas Parlament. Argumentet för att kriminalisera homosexualitet är för att det anses vara ett hot mot traditionella värden. Homosexuella utmålas igen som ett hot mot samhället. Riksförbundet EKHO har i tidigare sammanhang lyft Annika Hammeruds arbete som tydlig synliggjort kopplingen mellan anti-queera diskurser och anti-inkluderande kristen teologi. Detta drabbar inte bara homosexuella, bisexuella eller transpersoner. Det drabbar även heterosexuella personer som uppfattas vara queera. Det drabbar syskon, föräldrar och vänner.


Vi ser hur religion missbrukas till förtryck och våld! Detta får livsavgörande konsekvenser för våra queera syskon och deras anhöriga. Internationella bestämmelser och rättigheter är nu hotade. En utav våra mest grundläggande rättigheter, rätten till liv (artikel 6 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter) är villkorad.


Riksförbundet EKHO fördömer detta å det starkaste. Vi kräver att Sveriges Kristna Råd och stora kristna missions- och biståndsorganisationer så som PMU och EFS internationella mission tydligt tar ställning för hbtqi-personers mänskliga rättigheter. Som Riksförbund önskar vi också att kyrkor och samfund i kollekt gör insamlingar till förmån för Regnbågsfondens livsavgörande arbete. Vi vill mana samtliga kristna att inte bara vara Jesus Kristus efterföljare utan också fortsättare! Fortsätt utmana maktstrukturer som leder till förtyck och död. Tiden för passivitet och tystnad är

förbi - Vi behöver er hjälp och vi behöver den nu!


Må Gud välsigna våra queera syskon, leda dem till trygga platser och hålla ett ljus i mörkret. Vi är alla en och samma i bröd och gemenskap.

Gud, ge oss kyrkor som är mer djärva än på sin vakt, som inte bara är en trygghet för de hotade utan också utmanar de alltför trygga, som inte bara älskar världen utan också kräver rättvisa, som inte tiger still när folket ber att någon upphäver sin röst, som inte bara går förbi när en sårad mänsklighet väntar att bli helad, som inte bara samlar oss till gudstjänst utan också sänder oss som vittnen, som följer Kristus även när vägen leder till ett kors. Till allt detta bär vi fram oss själva i namnet av Den som i kärlek gav sitt liv för oss. Amen.


Förbundsstyrelsen för Riksförbundet EKHO

Kontakt: Robin Paulonen

Förbundsordförande

Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer


Regnbågsfonden


Pressmeddelande-Riksförbundet-EKHO-22032023
.pdf
Download PDF • 175KB

bottom of page