top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

Publicerat av oss

En-enda-kropp_www.jpg

En enda kropp - vägar till en hbtq-inkluderande församling

 

    En enda kropp innehåller sexton texter av skribenter från olika delar av frikyrkan och Svenska kyrkan. Utifrån Jesu liv och undervisning, Bibeln och den kristna traditionen argumenterar de för vikten av att hbtq-personer får vara en självklar del av en lokal församlingsgemenskap och att en inkluderande församling är berikande för alla.

    Boken innehåller teologisk fördjupning – om församling, äktenskap och bibeltolkning; personliga berättelser – om att vara trans, komma ut i församlingsmiljö och vara en regnbågsfamilj i kyrkan; samt praktiska råd – om att tycka olika i församlingen, börja samtala om hbtq och bli en församling som är trygg och välkomnande för fler. Och mycket mer!

    En enda kropp fungerar både för personlig läsning och som samtalsunderlag eller fördjupningsmaterial för församlingar, ledare och smågrupper.

 

Medverkande: André Jakobsson, Anna-Karin Caspersson, Anna Håkansdotter, Anton Lundholm, Björn Cedersjö, Christian Eidevald, Emanuel Johansson, Emma Audas, Emma Jespersson, Jenny Dobers, Joel Halldorf, Robert Eriksson, Roland Stahre, Sara Wrige, Sofia Devall, Sofia Ekelund Fogelström, Tobias Hadin.

Redaktör: Lina Mattebo

LASAROS

 

LASAROS är Riksförbundet EKHO

- kristna hbtq-personers medlemstidning. En tidning som vill inspirera, utmana och ge hopp! Lasaros utkommer med två nummer per år.

 

Ansvarig utgivare

2014-2016 Erik Gyll

2017-           Johanna Wikberg

SÅ ATT JAG KAN KOMMA IN

 

- ett samtalsmaterial kring att vara hbtq i ett kristet sammanhang. I boken hittar du fem gripande livsberättelser från hbtq-personer som delar sina erfarenheter från olika kristna kyrkor och samfund. Du hittar också sju faktatexter kring olika teman, en ordlista och lästips för vidare fördjupning. Boken är tänkt att användas som samtalsunderlag där varje tema inleds med citat från livsberättelserna, en kort faktatext om temat som åtföljs av samtalsfrågor.

Författare: Erik Gyll (red.) & Frida Ohlsson Sandahl

Boken kan beställas via EKHOs webshop!

Du kan också beställa boken från Svenska kyrkans webshop! Där beställer du också större upplagor om din församling ska genomgå processmodellen Regnbågsnyckeln.

transteologi.png

Vem säger ni att jag är?

--Samlade berättelser om transidentitet och tro

Antologi med livsberättelser från kristna transpersoner om tro, könsidentitet och livet. Publicerades inför EKHOs och Svenska kyrkans transhearing i november 2019.

Kan beställas i EKHOs webshop!

Nu hade vi ju varandra 

- Berättelser från 40 år av ekumeniskt arbete för och av kristna hbtq-personer.

 EKHO har fyllt 40 år och har samlat in berättelser från tongivande människor som präglat EKHOs historia från start till nutid, för att bevara människors egna berättelser och tankar. Vilka känslor och tankar präglade föreningens första tid? Vad har föreningen betytt för sina medlemmar och för kyrkans utveckling? Boken innehåller porträtt och intervjuer med livshistorier som kantat EKHOs historia. Intervjuerna är gjorda av Inkaliisa Voionmaa.

FÖRSAMLING FÖR ALLA?

 

FÖRSAMLING FÖR ALLA? är rapporten från EKHO Göteborgs projekt med samma namn. Rapporten är en sammanställning av en enkätundersökning från 2014 om hur kristna församlingar i Västra Götaland förhåller sig till hbtq-frågor samt intervjuer med församlingsrepresentanter och kristna hbtq-personer. Rapporten är ett porträtt av ett urval av röster från vår samtid. Intervjuerna efterföljs av samtalsfrågor, därför kan rapporten också fungera som diskussionsunderlag.

Projektet finanserades av Rättighetskommittén i Västra Götaland.

 

Författare: Johanna Wickberg (red), Anna-Karin Caspersson, Ellen Agernäs

Rapporten kan du ladda ner gratis som pdf här!

Rapporten kan också beställas som bok i EKHOs webshop!

 

RAPPORT: EUROPEAN FORUM 2016 -

"Richness in diversity" 

3-8 maj 2016 samlades 130 personer från 20 europeiska länder till konferens på temat "Richness in Diversity - Mångfaldens rikedom". Riksförbundet EKHO och EKHO Göteborg tillsammans med European Forum* stod som värdar för den 35:e European Forum-konferensen. Under dessa dagar har vi haft workshops, föreläsningar, möten, festligheter, regnbågsmässa, andakter och mycket annat.
 

 

Rapporten hittar du här:

bottom of page