top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

Älskade av Gud

 

Vi samlar och stöttar kristna hbtqia+ personer och allierade och verkar för att kyrkor och samhället ska vara trygga platser, för livet och för tron.

Organisationen startade redan 1976 och har sedan dess kämpat för öppna och inkluderande kyrkor och kristna miljöer för hbtqia+ personer.

Kampen är långt ifrån över. Homofobi, bifobi och transfobi, dömande teologi, bibelrelaterat våld, omvändelseförsök och ett hårt debattklimat, inte minst i olika kyrkor fortsätter att bidra till otrygga miljöer, psykisk ohälsa och fördomar.

För öppnare kyrkor och samfund

 

EKHO har funnits i Sverige sedan 1976 då tre personer startade "kristna gruppen" inom RFSL. Denna bytte snart namn till EKHO - Ekumeniska gruppen för Kristna HOmosexuella. Med tiden har fler människor inkluderats EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer.

På årsmötet 2024 fattades beslut om att ändra vår slogan till Kristna regnbågsrörelsen. Läs mer

 

Under vår snart 50-åriga historia har vi kämpat för alla människors rättighet och möjlighet att vara öppna hbtq-personer i kristna kyrkor, samfund och församlingar. Tack vare EKHO har flera samfund ändrat uppfattning kring frågor om sexualitet och könsidentitet, samlevnadsformer och inte minst vad kärlek är. I detta viktiga arbete är ditt stöd viktigt för oss. 

 

Riksförbundet EKHO är en paraplyorganisation för EKHO-rörelsens lokalföreningar och frögrupper. Som riksförbund stöttar, inspirerar och uppmuntrar vi lokalföreningarnas viktiga arbete. 

 

Vi är en ideell organisation som får statligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Riksförbundet EKHO är medlem i ILGA och en del av European Forum of LGBTI+ Christian Groups

 Vi vill som organisation 

 • vara en levande och befriande gemenskap för hbtqia+ -personer, där kristen tro och hbtqia+ -identitet möts
   

 • sprida kunskap om hbtq inom kyrkor och samfund och vara en ekumenisk mötesplats för människor från många olika traditioner
   

 • stötta såväl enskilda hbtqia+ -personer som deras vänner och familjer i att forma tro och ett liv i kristen gemenskap
   

 • fördjupa förståelsen av hbtqia+ i en kristen kontext genom ständigt pågående samtal, studier och reflektion
   

 • samverka med andra organisationer som verkar för öppenhet, jämlikhet och demokrati

 Vi vill att varje människa ska ha möjlighet att 

 • söka en tro på den Gud som räddat världen genom Jesus Kristus
   

 • se sin könsidentitet och sin sexuella läggning som ett uttryck
  för Guds skapande kreativitet
   

 • glädja sig åt sin könsidentitet och sin sexualitet som en Guds gåva, som breddar vår förståelse av livet och av Gud
   

 • uttrycka sin könsidentitet och sin sexualitet utan att mötas av fördomar och diskriminering
   

 • finna tillhörighet och delaktighet i kyrkans gemenskap

 Vi vill att kyrkan 

 • välkomnar varje hbtq-person och regnbågsfamilj med självklarhet och med grundmurad respekt och kärlek
   

 • ser hur gemenskapen berikas genom mångfald i sexuella läggningar, könsuttryck och familjekonstellationer
   

 • ständigt verkar för alla människors lika värde och möjligheter och arbetar för mänskliga rättigheter
   

 • ger hbtqia+ -personer förtroendet att inneha alla tjänster och uppdrag på samma villkor som alla andra
   

 • formar teologi, undervisning och liturgi tillsammans med de hbtqia+ -personer som är en del av gemenskapen
   

Vår grund


Kärnan i all vår verksamhet grundar sig i att vi alla är Guds barn och därför en del av den rika mångfalden som Gud skapat. Vi tror att det är vår roll som kristna att försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Riksförbundet består av en förbundsstyrelse, autonoma lokalföreningar och ett antal frögrupper. Förbundsstyrelsens uppdrag är att stötta våra lokalföreningar och frögrupper genom samordning, samt driva opinionsbildning. 

Vi tror att det är genom föreningsorganisering som vi skapar en hållbar aktivism som får leva vidare. I våra lokalföreningar och frögrupper får våra medlemmar mötas i gemenskaper som många gånger är avgörande för tro och liv.

En annan viktig del i förbundsstyrelsens arbete är att driva opinionsbildning. Påtala ojämlikhet och bygga broar framåt. Vi är övertygade om att vår röst för inkludering ska baseras på våra medlemmars behov och erfarenheter. 

Vi ställer gärna upp som föreläsare kopplat till trans, bibelrelaterat våld och annat som rör vårt queerkristna community. 

​​

Bli medlem

- du behövs

 

EKHO är en ideell organisation som drivs av sina medlemmar. Som medlem är du med och stöttar vårt viktiga arbetet för öppna kyrkor och samfund. Som medlem är alla välkomna som vill stödja vårt arbete oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller tro.

Bli medlem

bottom of page