top of page
Färgglada takpannor
5e7122b5c2efe.png

 Regnbågsfisken 

Ett heders- och förtjänstpris som varje år delas ut till någon som med sitt liv och gärning bidragit  till att förändra situationen för kristna hbtq-personer i kyrkor och samfund. 

Regnbågsfisken 2023 Cecilia Redner & Hans Degreus. Foto Åke Paulsson

Regnbågsfisken 2023
Cecilia Redner och Hans Degréus


Präster i Svenska kyrkan

2023 års Regnbågsfisk går till Cecilia Redner, kaplan för Svenska Kyrkans Unga, Västerås distrikt, och Hans Degréus, stiftsadjunkt och föreståndare för Finnåkers kursgård, för deras omfattande hbtqi-arbete tillsammans med barn, unga och unga vuxna. Deras arbete tog sin början under 90-talet då det under ett ungdomsläger utkristalliserades en grupp unga hbtqi-personer. Med början 2001 startades sedan flera verksamheter upp med de unga hbtqi-personerna som ledare. Under 22 år har arbetet fortsatt med olika kreativa uttryck.

Hans och Cecilia har funnits som möjliggörare för alla dessa projekt. De har sett behov, lyssnat och fångat upp unga hbtqi-personers idéer. Med sina positioner inom Svenska kyrkan har de fungerat som en bro mellan resurser som finns och det som hbtqi-ungdomar velat förverkliga. Med ett stort antal verksamheter under många år har de nått otaliga unga. Cecilia och Hans har också utbildat anställda i hbtqi för att arbeta med barn och unga i Västerås stift. Detta har skett regelbundet sedan 2015 och vid förfrågan håller de föreläsningar och seminarier för anställda även i andra stift.
Till allt detta kommer initiativet till ett nätverk för församlingsanställda som möter hbtqi-personer i sitt arbete.

Flera publikationer har det också blivit: Överlevnadsguide för kristna queerkids och Tips för inkludering av unga transpersoner. Cecilia och Hans är också upphovet till ”EnhörningsTV”: Korta andakter som skapades för att hjälpa hbtqi-personer att relatera till Bibeln.

Den nyaste verksamheten, konferensen Transblessing, visar att det arbete som Cecilia Redner och Hans Degréus satt i rullning också når ut internationellt. På uppdrag av Svenska kyrkan och i samarbete med Svenska Kyrkans Unga, EKHO och Sensus har två digitala, internationella konferenser för unga kristna transpersoner genomförts 2021 och 2022. Initiativet togs av Västerås Stift efter önskemål från deltagare i hbtqi-verksamheten.

 

  • För deras arbete med att identifiera hbtqi-personer i befintlig verksamhet och lyssna in deras önskemål och behov i formandet av flera viktiga projekt och verksamheter

  • För metoden som bygger på långsiktighet och målmedvetenhet i att leda och forma unga ledare att själva ta ansvar och växa som ledare

  • För deras förmåga att nyorientera och ta till sig ny kunskap, men också för modet att höja sin röst och ta strid för hbtqi-rättigheter.

Regnbågsfisken 2022 Erik Gyll. Foto: Erika Emanuel/Svenska kyrkan.

Regnbågsfisken 2022
Erik Gyll


Präst i Svenska kyrkan

EKHO Göteborg vill ge 2022 års Regnbågsfisk till Erik Gyll, präst i Svenska kyrkan och chef på enheten för diakoni och hållbar utveckling på Kyrkokansliet i Uppsala.

 

Eriks möte med EKHO skedde på det årliga lägret för unga vuxna. Efter att han lämnat rollen som deltagare fortsatte han som lägerledare och startade även en hbtq-ungdomsgrupp i EKHO:s regi i samverkan med Svenska kyrkan. Eriks starka engagemang visade sig också inom projektet ”Let’s talk about love” där han arbetade hårt inför kyrkovalet 2009 med att belysa äktenskapsfrågan och förmå kyrkomötet att rösta för samkönade äktenskap – något som också lyckades! Men det är högst osäkert om utfallet hade blivit detsamma utan Eriks insatser.

 

Erik läste teologi och intresserade sig särskilt för hbtq-personers plats i den kristna berättelsen. Han skapade flera andakter med queera teman för Sveriges Radios räkning. Under sin tid som ordförande för Riksförbundet EKHO tog Erik initiativet till att ta fram Regnbågsnyckeln, den processmodell som EKHO och Sensus äger tillsammans och som erbjuds samtliga församlingar i Svenska kyrkan för att skapa tryggare platser för hbtq-personer. Inte bara innehållsmässigt utan även i bild och form, har Erik delat med sig av sitt kunnande för att lyfta hbtq-personers berättelser om sitt möte med kyrkan i boken ”Så att jag kan komma in”. Boken, vars tredje upplaga just tryckts, är den publikation som används som studiematerial av arbetslag och förtroendevalda i Regnbågsnyckeln. Den säljs till förmån för EKHO och gör det möjligt för EKHO att fortsätta arbeta för hbtq-personers rättigheter och plats i kyrkan.

 

Erik Gyll har också, tillsammans med kollegan Frida Ohlsson Sandahl, skapat podden ”Behåll hatten på” där han uppmuntrat kyrkliga företrädare till ett normkritiskt förhållningssätt och banat väg för hbtq-personers perspektiv också i kyrkans maktkorridorer. Dessutom har han engagerat sig i andra mänskliga rättigheter, såsom rätten till asyl, och deltagit i arbete med jämställdhets- och hbtq-frågor internationellt.

 

Erik har med kreativitet, ambition och målmedvetenhet skapat en kontaktyta mellan hbtq-communityt och kyrkan som är ovärderlig. Han har i sina ledaruppdrag ideellt och i yrket, genom sitt sätt att vara, fått andra människor att lyssna och agera, och förändrat kyrkans synsätt på hbtq. Erik är något så sällsynt som en aktivist och organisatör i en och samma person. För Eriks val att ställa sig till förfogande för kristna hbtq-personer, och för den starka lojalitet och engagemang han visat för hbtq-samhället under många år, vill EKHO Göteborg utdela priset Regnbågsfisken 2022 till Erik Gyll.

 

Ann-Christine Ruut Foto: Elisabet Ohlson

Regnbågsfisken 2021
Ann-Christine Ruuth

 

Präst, föreläsare och debattör
 

Ur motiveringen:

"Ann-Christine har under flera år ägnat sig åt att lyfta transpersoners rättigheter och självklara plats i kyrka och samhälle. Med sin egen livsberättelse i botten, framför hon sitt ärende - som är att nå ut med kunskap om trans. Hennes motiv är alltid att tydliggöra och inspirera, att förmå människor att tänka själva. Ann-Christine litar på människors inneboende förmåga och balanserar skickligt den personliga resan mot att lyfta ett mer allmänt perspektiv.

 

Ann-Christines mest självklara adressat är Svenska kyrkan. Där har hon verkat som präst i mer än 40 år och påminner ständigt om att ord om inkludering behöver omsättas i handling. Mot bakgrund av utredningen "Transpersoner i Sverige -förslag för en stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” (SOU 2017:92) och Svenska kyrkans remissyttrande tog Ann-Christine initiativet till Svenska kyrkans första transhearing "Detta är min kropp", som ägde rum i november 2019.
 

Sedan Ann-Christine kom ut som sig själv för tio år sedan, har hon varit en medial person.

Hennes liv har blivit nedtecknat av dottern Ester Roxberg i boken "Min pappa Ann-Christine". Boken, som innehåller en hel del allvarstyngd, har också inspirerat till ett filmmanus med mer feel-good-karaktär, filmen hade premiär 2020.

Både boken och filmen har tagits väl emot och befäster det EKHO Göteborg redan vet: Ann­Christine Ruuth är en människa vars person och gärning är en omistlig inspiration för kristna hbtq-personer i allmänhet, och för transpersoner i synnerhet."

Robert Eriksson Foto Noomie Hammar / Libris Förlag
Hbtq-Bibeln och människan Robert Eriksson
00:00 / 1:09:41

Lyssna på Robert Erikssons föredrag om hbtq,bibeln och människan här:

Regnbågsfisken 2020
Robert Eriksson

 
Pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg

Ur motiveringen:

"Robert har med personlig glöd och sitt sätt att bygga relationer skapat mötesplatser för att bredda kunskapen om hbtq i frikyrkan genom det kontaktnät som är hans. Inte minst har Robert blivit en stödjande och samarbetande part för EKHO Göteborg.

Robert har också initierat två besök med inspiration och utbildning i inkluderingsfrågor från organisationen Oasis i London. Det senaste under fjolåret.

 

2017 gavs boken ”Välkomna varandra” med underrubriken ’Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan’ ut på Libris förlag.

 

Robert fick uppgiften att sammanfatta antologins ärende i det slutkapitel som gav hela boken dess namn. 

I orden ’välkomna varandra’ ligger mycket av det Robert bidrar med i sitt eget samfund nationellt och regionalt, men också i de ekumeniska sammanhangen.

  • För Roberts systematiska och metodiska arbete med inkluderingsfrågor

  • För hans kreativitet och förmåga att skapa teologi som bär på djupet i en frikyrklig kontext 

  • För att han ställer sig till förfogande för andra att ta rygg på, vill vi tilldela honom Regnbågsfisken 2020."

Regnbågsfisken 2019 Thomas Kazen

Regnbågsfisken 2019
Thomas Kazen

 
Professor i Bibelvetenskap vid Enskilda högskolan, Stockholm
 

EKHO Göteborg vill dela ut Regnbågsfisken 2019 till Thomas Kazen, professor i Bibelvetenskap vid Enskilda högskolan, Stockholm. 

 

Thomas har deltagit i teologiska samtal om hbtq-frågor under åtskilliga år och ägnat sin forskning åt att göra texterna i Bibeln begripliga. Han har ställt sig på den sida i kyrkan som vill öppna ett fönster och släppa in frisk luft i sammanhang som ibland kan upplevas som stängda.

 

För Thomas Kazen är medmänniskan viktig och det finns ofta en vaken maktanalys i det som lämnar hans penna. 

 

I slutet av 2018 gav Thomas Kazen ut boken ”Smuts, skam, status: Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken”, ett mycket välkommet initiativ som bidrar till att slå hål på myter och föreställningar och öppnar för nya perspektiv.

 

För Thomas idoga och viktiga arbete inom teologisk forskning, hans eget författarskap och för hans mod att i många olika sammanhang höja sin röst och tala kring hbtq-frågor ur teologisk synvinkel vill vi tilldela honom Regnbågsfisken 2019.

bottom of page