Riksförbundet EKHO 

- kristna hbtq-personer

 

Stora Badhusgatan 6

411 21 GÖTEBORG

Kontakt: info@ekho.se

 för EKHO Göteborgs medlemmar
Lördagen 22 februari 2020 kl 12:00
S:t Jakobs kyrka, Parkgatan 4, Göteborg.
 
För att ha rösträtt behöver du kunna visa att du är medlem. Kallelse har gått ut per e-post via medlemsregistret.
Väl mött!

 EKHO Göteborg 

  - kristna hbtq-personer  

Våren kommer!

Årsmöte

 första transhearing 
  Svenska kyrkans 

   PROGRAM   

Inspelat

BOKCIRKEL? 
FILMGRUPP?
KOM UT- EN FRILUFTSGRUPP UNDER REGNBÅGEN?
REGNBÅGSFAMILJSTRÄFF?
BÖGSAMTALSGRUPP?
QUEERTEOLOGISKT FORUM?
ARBETSGRUPP FÖR KRISTEN HBTQ AKTIVISM?

Vad saknar du i EKHO?