top of page

 - Informatörsverksamhet eller bollplank 

 Vill din församling ha besök av oss? 

Informatörsverksamhet

EKHO Göteborgs informatörer åker ut och håller information om hbtq och kristen tro i t ex församlingar och personalgrupper. Ett vanligt informatörsbesök tar ca en timme och innehåller 45 min föreläsning och 15 min frågestund. Givetvis anpassar vi upplägget så att det passar just er.

Alla EKHO:s informatörer har genomgått vår informatörsutbildning, och vi använder föreningens speciellt framtagna studiematerial under informatörsbesöken. Ett besök brukar betyda att 2 informatörer tillsammans håller i träffen, och vi tar en avgift på 1000 kr per tillfälle för att täcka föreningens omkostnader. Ev resekostnad kan tillkomma.

Frågor? Kontakta oss på goteborg@ekho.se så berättar vi mer!

EKHO som resurs i samtalet

​Utifrån önskemål kommer gärna EKHO Göteborg till församlingar för att hålla föreläsningar, workshops och samtal kring frågeställningar om hbtq och kristen tro. Är du intresserad av att boka ett besök, kontakta oss.

Diskuterar er församling kring om/hur hbtq-personer kan vara medlemmar eller inneha ledande roller i kyrkan? Behöver ni stöd i reflektionen kring Bibeltolkning? Funderar er församling kring hur ni kan välkomna hbtq-personer? Håller ni precis på att överhuvudtaget inleda ett samtal kring hbtq-frågor i församlingen? Kanske bara i församlingens ledning, eller i form av en bredare process? Eller tänker ni kring hur barn och unga hbtq-personer kan få det stöd de behöver när de söker stöttning? EKHO kan fungera som resurs eller bollplank för er. Vi har erfarenhet av hur processer kring hbtq-frågor i församlingen kan se ut. Det är vår övertygelse att samtal om hbtq-frågor bäst sker i samverkan med kristna hbtq-personer, så att det inte handlar om ett abstrakt ämne, utan istället blir ett gemensamt samtal tillsammans med dem det faktiskt berör. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer. Hör av dig till EKHO Göteborgs ordförande på ordf.goteborg@ekho.se.

bottom of page