top of page

  Verksamhet i Göteborgsregionen  

Mässor

Ungefär var tredje vecka firas EKHO-mässa/andakt i St Jakobs kyrka på Heden. EKHO-mässan är en form av regnbågsmässa där mångfald och inklusivitet är ledorden. Namnet mässa innebär att det i gudstjänsten finns ett nattvardsmoment där vi har möjlighet att ta emot bröd och vin. Vi har alltid fika i anslutning till både mässor där du kan lära känna andra inom EKHO Göteborg! Mässorna är öppna för alla, medlemmar och icke-medlemmar. Är du ny och inte känner någon i föreningen sedan tidigare, tag gärna kontakt med våra anställda eller ordförande (se kontaktuppgifter) så ser vi till att du hittar rätt och blir väl mött på plats!

Programträffar

EKHO Göteborg har regelbundna programträffar på temat kristen tro och hbtq. Dessa träffar ser olika ut för varje termin. Se i kalendern på hemsidan vad som är aktuellt just nu. Programträffarna är öppna för alla, medlemmar och icke-medlemmar. Är du ny och inte känner någon i föreningen sedan tidigare, tag gärna kontakt med våra anställda eller ordförande (se kontaktuppgifter) så ser vi till att du hittar rätt och blir väl mött på plats!

 

Informatörsverksamhet

Utifrån önskemål kommer gärna EKHO Göteborg till församlingar för att hålla föreläsningar, workshops och samtal kring frågeställningar om hbtq och kristen tro. Är du intresserad av att boka ett besök, kontakta oss. Läs mer om informatörsverksamheten här.

 

Måndagshäng

"Måndagshäng" hålls i EKHO:s lokaler på Stora Badhusgatan 6. Kom och snacka om hbtq och kristen tro med oss! "Hänget" inleds med fika, därefter
vi får lyssna till en kort fundering kring ett relevant tema och pratar vidare om detta tillsammans runt bordet. Öppet för alla! Är du ny och inte känner någon i föreningen sedan tidigare, tag gärna kontakt med våra anställda eller ordförande (se kontaktuppgifter) så ser vi till att du hittar rätt och blir väl mött på plats!

Samtalsgrupper

EKHO Göteborg driver då och då olika samtalsgrupper. Det varierar från år till år vad som är aktuellt. Se hemsidan för aktuell information.

Kyrkan på West Pride

Varje år är EKHO Göteborg aktiv i arbetsgruppen "Kyrkan på West Pride" som arrangerar Regnbågsmässa, deltar i paraden och pride park och anordnar föreläsningar mm under West Pride.

 

Samverkansarbete

EKHO Göteborg samverkar med:

Oscar Fredriks församling, Svenska kyrkan
Carl-Johans församling, Svenska kyrkan

Betlehemskyrkan, Equmeniakyrkan
S:t Jakobs kyrka, Equmeniakyrkan

Lundby församling, Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Göteborgs stift

Kyrkan på West Pride

Göteborgs stad

Beredningen för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen

 

Anna-Karin jobbar på EKHO Göteborgs expedition med att leda och utvecklar verksamheten, hålla stödsamtal, administration och kontakter med EKHO:s samverkanspartners.
 
031-13 75 65
anna-karin@ekho.se

  Anna-Karin  
bottom of page