Verksamhet i Göteborgsregionen  

Mässor och andakter

Ungefär varannan vecka firas EKHO-mässa/andakt i någon av Göteborgs kyrkor. EKHO-mässan är en form av regnbågsmässa där mångfald och inklusivitet är ledorden. Namnet mässa innebär att det i gudstjänsten finns ett nattvardsmoment där vi har möjlighet att ta emot bröd och vin. Denna verksamhet sker i samverkan med den församling där mässan/gudstjänsten firas och sker enligt denna kyrkas ordning. De samlingar vi kallar "andakt" är en enklare gudstjänst utan nattvard, men med mycket sång och musik. Vi har alltid fika i anslutning till både mässor och andakter där du kan lära känna andra inom EKHO!

 

Programträffar

EKHO Göteborg har regelbundna programträffar på temat kristen tro och hbtq. Dessa träffar ser olika ut för varje termin. Se i kalendern på hemsidan vad som är aktuellt just nu.

 

Informatörsverksamhet

Utifrån önskemål kommer gärna EKHO Göteborg till församlingar för att hålla föreläsningar, workshops och samtal kring frågeställningar om hbtq och kristen tro. Är du intresserad av att boka ett besök, kontakta oss. Läs mer om informatörsverksamheten här.

 

Samtals- och inspirationskvällar

Denna verksamhet sker ofta tillsammans med någon av våra samverkanspartners. Se i kalendern på hemsidan vad som är aktuellt denna termin.

Fredagssnack

"Fredagssnack" hålls i EKHO:s lokaler på Stora Badhusgatan 6, och är en ny verksamhet som startar våren 2017. Kom och snacka om hbtq och kristen tro med oss! Enklare "snack" (alltså mat - t ex soppa) serveras till billig penning, vi får lyssna till en kort fundering kring ett relevant tema och pratar vidare om detta tillsammans runt bordet. Öppet för alla!

Samtalsgrupper

EKHO Göteborg driver en samtalsgrupp för anhöriga till hbtq-personer-Prisma. Hösten 2018 startar också en ny bokcirkel där vi läser boken "Välkomna varandra" tillsammans. Läs mer här.

Kyrkan på West Pride

Varje år är EKHO Göteborg aktiv i arbetsgruppen "Kyrkan på West Pride" tillsammans med Svenska kyrkan i Göteborg, Frikyrkliga regnbågsnätverket Väst och Göteborgs stift. 

 

Samverkansarbete

EKHO Göteborg samverkar med:

Oscar Fredriks församling i Svenska kyrkan

Betlehemskyrkan i Equmeniakyrkan

Johannebergs Equmeniaförsamling

Redbergskyrkan i Equmeniakyrkan

Lundby församling i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Göteborgs stift

Frikyrkliga regnbågsnätverket Väst

Kyrkan på West Pride

Göteborgs stad

Rättighetskommittén i Västra Götaland

 

  Anna-Karin  

Anna-Karin jobbar på EKHO Göteborgs expedition med stödsamtal, administration och kontakter med EKHO:s samverkanspartners.

 

031-13 75 65

anna-karin@ekho.se

  Ingela  

Ingela jobbar på EKHO Göteborgs expedition med bl a informatörsverksamhet, föreläsningar och administration.

 

031-13 75 65

ingela@ekho.se