top of page
fralsarkransrainbow2.JPG

 Riksförbundet EKHO 

 Kristna regnbågsrörelsen 

 För öppnare kyrkor och samfund 

 

EKHO har funnits i Sverige sedan 1976 då tre personer startade "kristna gruppen" inom RFSL. Denna bytte snart namn till EKHO - Ekumeniska gruppen för Kristna HOmosexuella. Med tiden har fler människor inkluderats EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer.

På årsmötet 2024 fattades beslut om att ändra vår slogan till Kristna regnbågsrörelsen. Läs mer

 

Under vår 40-åriga historia har vi kämpat för alla människors rättighet och möjlighet att vara öppna hbtq-personer i kristna kyrkor, samfund och församlingar. Tack vare EKHO har flera samfund ändrat uppfattning kring frågor om sexualitet och könsidentitet, samlevnadsformer och inte minst vad kärlek är. I detta viktiga arbete är ditt stöd viktigt för oss. 

 

Riksförbundet EKHO är en paraplyorganisation för EKHO-rörelsens fem lokalföreningar. Som riksförbund stöttar, inspirerar och uppmuntrar vi lokalföreningarnas viktiga arbete. 

 

Vi är en ideell organisation som får statligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Riksförbundet EKHO är medlem i ILGA och en del av European Forum of LGBTI+ Christian Groups

 Vi vill som organisation 

 • vara en levande och befriande gemenskap för hbtq*-personer, -
  där kristen tro och hbtq-identitet möts
   

 • sprida kunskap om hbtq inom kyrkor och samfund och vara
  en ekumenisk mötesplats för människor från många olika traditioner
   

 • stötta såväl enskilda hbtq-personer som deras vänner
  och familjer i att forma tro och ett liv i kristen gemenskap
   

 • fördjupa förståelsen av hbtq i en kristen kontext genom ständigt
  pågående samtal, studier och reflektion
   

 • samverka med andra organisationer som verkar för öppenhet, jämlikhet och demokrati

 Vi vill att varje människa ska ha möjlighet att 

 • söka en tro på den Gud som räddat världen genom Jesus Kristus
   

 • se sin könsidentitet och sin sexuella läggning som ett uttryck
  för Guds skapande kreativitet
   

 • glädja sig åt sin könsidentitet och sin sexualitet som
  en Guds gåva, som breddar vår förståelse av livet och av Gud
   

 • uttrycka sin könsidentitet och sin sexualitet utan att mötas 
  av fördomar och diskriminering
   

 • finna tillhörighet och delaktighet i kyrkans gemenskap

 Vi vill att kyrkan 

 • välkomnar varje hbtq-person och regnbågsfamilj med självklarhet
  och med grundmurad respekt och kärlek
   

 • ser hur gemenskapen berikas genom mångfald i 
  sexuella läggningar, könsuttryck och familjekonstellationer
   

 • ständigt verkar för alla människors lika värde och
  möjligheter och arbetar för mänskliga rättigheter
   

 • ger hbtq-personer förtroendet att inneha alla tjänster 
  och uppdrag på samma villkor som alla andra
   

 • formar teologi, undervisning och liturgi tillsammans med de hbtq-personer som är en del av gemenskapen
   

bottom of page