top of page
fralsarkransrainbow2.JPG

En 40-årig historia för öppnare kyrkor och samfund  

  EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer  

EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer har funnits i Sverige sedan 1976 då tre personer startade "kristna gruppen" inom RFSL. Denna bytte snart namn till EKHO - Ekumeniska gruppen för Kristna HOmosexuella. Med tiden har fler människor inkluderats och namnet EKHO har gått från att ha varit en förkortning till att bli ett känt och etablerat namn. 

 

Under vår 40-åriga historia har vi kämpat för alla människors rättighet och möjlighet att vara öppna hbtq-personer i kristna kyrkor, samfund och församlingar. Tack vare EKHO har flera samfund ändrat uppfattning kring frågor om sexualitet och könsidentitet, samlevnadsformer och inte minst vad kärlek är. I detta viktiga arbete är ditt stöd viktigt för oss. 

 

Riksförbundet EKHO är en paraplyorganisation för EKHO-rörelsens fem lokalföreningar. Som riksförbund stöttar, inspirerar och uppmuntrar vi lokalföreningarnas viktiga arbete. 

 

EKHO är en ideell organisation som får statligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Riksförbundet EKHO är medlem i ILGA.

EKHO vill som organisation

 • vara en levande och befriande gemenskap för hbtq*-personer, -
  där kristen tro och hbtq-identitet möts 

 • sprida kunskap om hbtq inom kyrkor och samfund och vara
  en ekumenisk mötesplats för människor från många olika traditioner

 • stötta såväl enskilda hbtq-personer som deras vänner
  och familjer i att forma tro och ett liv i kristen gemenskap

 • fördjupa förståelsen av hbtq i en kristen kontext genom ständigt
  pågående samtal, studier och reflektion

 • samverka med andra organisationer som verkar för öppenhet, jämlikhet och demokrati

EKHO vill att varje människa ska ha möjlighet att:

 • söka en tro på den Gud som räddat världen genom Jesus Kristus

 • se sin könsidentitet och sin sexuella läggning som ett uttryck
  för Guds skapande kreativitet 

 • glädja sig åt sin könsidentitet och sin sexualitet som
  en Guds gåva, som breddar vår förståelse av livet och av Gud

 • uttrycka sin könsidentitet och sin sexualitet utan att mötas 
  av fördomar och diskriminering

 • finna tillhörighet och delaktighet i kyrkans gemenskap

EKHO vill att kyrkan:

 • välkomnar varje hbtq-person och regnbågsfamilj med självklarhet
  och med grundmurad respekt och kärlek

 • ser hur gemenskapen berikas genom mångfald i 
  sexuella läggningar, könsuttryck och familjekonstellationer

 • ständigt verkar för alla människors lika värde och
  möjligheter och arbetar för mänskliga rättigheter

 • ger hbtq-personer förtroendet att inneha alla tjänster 
  och uppdrag på samma villkor som alla andra

 • formar teologi, undervisning och liturgi tillsammans med de hbtq-personer som är en del av gemenskapen

European Forum

 

EKHO är medlem i The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups, en ekumenisk organisation av kristna hbtq-grupper i Europa. EKHO anordnade European Forums årliga konferens i Göteborg 2016, läs mer om det här:

The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups is an ecumenical association of LGBT Christian groups in Europe. The organisation aims to achieve equality and inclusion for LGBT people within and through Christian churches, other religious bodies and multilateral organisations. The European Forum works for freedom of religion, for human rights and dignity for LGBT people and for an affirmative discourse on human sexuality. 
 

bottom of page