fralsarkransrainbow2.JPG

En 40-årig historia för öppnare kyrkor och samfund  

  EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer  

EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer har funnits i Sverige sedan 1976 då tre personer startade "kristna gruppen" inom RFSL. Denna bytte snart namn till EKHO - Ekumeniska gruppen för Kristna HOmosexuella. Med tiden har fler människor inkluderats och namnet EKHO har gått från att ha varit en förkortning till att bli ett känt och etablerat namn. 

 

Under vår 40-åriga historia har vi kämpat för alla människors rättighet och möjlighet att vara öppna hbtq-personer i kristna kyrkor, samfund och församlingar. Tack vare EKHO har flera samfund ändrat uppfattning kring frågor om sexualitet och könsidentitet, samlevnadsformer och inte minst vad kärlek är. I detta viktiga arbete är ditt stöd viktigt för oss. 

 

Riksförbundet EKHO är en paraplyorganisation för EKHO-rörelsens fyra lokalföreningar. Som riksförbund stöttar, inspirerar och uppmuntrar vi lokalföreningarnas viktiga arbete. 

 

EKHO är en ideell organisation som får statligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Riksförbundet EKHO är medlem i ILGA.

EKHO VERKAR FÖR

- en levande och befriande gemenskap för hbtq-personer, en miljö som ger omsorg och trygghet.

- frigörelse och rättvisa för hbtq-personer i kristna kyrkor och samfund.

- att aktivt föra ut, och i samverkan med andra, göra kunskap om homo, bi, trans och queer tillgänglig.

- samtal och studier kring hbtq-frågor och kristen tro.

- att stödja medlemmarnas aktiva arbete i den egna församlingen.

- att vara en brobyggare mellan hbtq-personers frigörelse och kristen tro för både organisationer och enskilda.

EKHO VILL ATT VAR OCH EN SKA

- få känna styrkan i att vara en hel människa, skapad till Guds avbild.

- acceptera, respektera och glädja sig åt sin sexualitet och uppleva att den är en gåva från Gud, som återspeglar Guds kärlek.

- vara förvissad om att homo-, bi-, trans- och queeridentiteten är en viktig resurs för personlig utveckling, närhet till andra människor och för kristen tro.


EKHO VILL AKTIVT I KYRKAN ARBETA FÖR ATT

- avslöja förtryck av hbtq-personer och visa på de konsekvenser detta förtryck får för den enskilde.

- i mötet med andlighet och tro framhålla förmågan att älska någon av samma kön som en grundläggande resurs.

- möta okunnighet och rädsla inför hbtq-frågor med synliggörande av hbtq-personer.

EUROPEAN FORUM

EKHO är medlem i The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups, en ekumenisk organisation av kristna hbtq-grupper i Europa. EKHO anordnade European Forums årliga konferens i Göteborg 2016, läs mer om det här:

The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups is an ecumenical association of LGBT Christian groups in Europe. The organisation aims to achieve equality and inclusion for LGBT people within and through Christian churches, other religious bodies and multilateral organisations. The European Forum works for freedom of religion, for human rights and dignity for LGBT people and for an affirmative discourse on human sexuality.