top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

Masteruppsats We shall overcome

Göteborgs universitet

We shall overcome Historien om EKHO - Ekumeniska gruppen för kristna HBTQ-personer

Masteruppsats av Erik Andersson


We shall overcome

Sammanfattning


EKHO – Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer har funnits i Sverige sedan 70-talets andra hälft. En rörelse som haft sina med och motgångar genom historien. Jag kommer undersöka hur det gick till när rörelsen grundades och hur den första tiden utvecklades. Genom att analysera EKHO Stockholms medlemstidning, EKHO-bladet, är min avsikt att teckna historien från det att den första lokalföreningen grundades tills att dessa föreningar tillsammans bildade riksorganisationen, Riksförbundet EKHO. Min andra frågeställning är att undersöka vilken roll EKHO spelat för Svenska kyrkans utveckling i hbtq-frågor genom att studera inomkyrkliga dokument. I allt detta har mitt perspektiv varit att berätta rörelsens egen historia med fokusering kring EKHO:s påverkan av och på Svenska kyrkan. Vi ser tydligt hur EKHO genom historien har hjälp Svenska kyrkan att komma vidare i samtal och diskussioner rörande kristna hbtq-personers situation.


1978 bildades den första EKHO-föreningen i Sverige i och med att EKHO Stockholm grundades. Under de första tio åren bildades inte mindre än fem lokalföreningar, inklusive EKHO Stockholm. 1989 gick föreningarna samman och bildade Riks EKHO. Under historien har föreningarna bedrivit verksamhet av olika karaktär såsom gemenskapsaktiviteter men också informationsuppdrag utåt. EKHO drabbades hårt under 1980-talet då HIV/AIDS slog Sverige.


EKHO har allt sedan föreningen bildades påverkat Svenska kyrkan i riktning mot att bli mer öppen i frågor rörande homosexualitet och homosexuella kristna. EKHO-representanter har funnits med i alla utredningar som Svenska kyrkan gjort på området sedan 80-talet och fram tills att Svenska kyrkan 2009 beslutade att vigs två människor av samma kön till äktenskap i kyrkan. EKHO har tillfört ett inifrånperspektiv som den heterosexuella kristenheten inte själva kunnat ge vilket har varit otroligt värdefullt för utveckling inom Svenska kyrkan.Ladda ner masteruppsatsen


masteruppsats
.pdf
Ladda ner PDF • 596KB

Comments


bottom of page