top of page

Trans och ungt engagemang


Jonas Persson och Ingela Zetterlind har ett samtal om att vara ung transperson i kyrkan.
Del 1


Del 2


bottom of page