top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO

När du genomför ditt köp godkänner du våra köpvillkor.

Välkomna varandra - Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan.

 

Samkönade relationer är en av frikyrkans mest stigmatiserade frågeställningar. I dag tvingas frikyrkliga personer som vill uttrycka samkönad kärlek ofta till församlingsexil och ensamhet. Samtidigt är många frikyrkoförsamlingar splittrade i både synsätt och praktik.


Vad säger egentligen Bibeln om samkönade relationer och hur ska vi göra för att på allvar kunna välkomna varandra till kristen gemenskap?

 

Välkomna varandra! innehåller fjorton texter som presenterar öppenhet för samkönade relationer i frikyrkliga församlingar. I enlighet med frikyrklig tradition tar texterna Bibeln på stort allvar, och visar hur dess budskap och berättelser pekar på en väg bort från förakt, utanförskap och kristen hemlöshet - mot ett tydligt ja till samkönade relationer.


Texterna är skrivna av pastorer, teologer och sakkunniga. Flera är också författade av personer med egen erfarenhet av att vara homosexuell i frikyrkan.

 

Välkomna varandra! fungerar både för personlig teologisk fördjupning och som underlag för samtal i församlingar. Boken innehåller också samtalsfrågor och fördjupningstips.

 

Medverkande:Lisa Arlbrandt, Emma Audas, Anna Berndes, Anders Camenius, Björn Cedersjö, Erik, Robert Eriksson, Thomas Erlandsen, Lena Frisell, Patrik Hagman, André Jakobsson, Esther Kazen, Mirjam Olsson, Johanna Wikberg och Niclas Öjebrandt.

Välkomna varandra - Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan

kr99,00Pris
 • ISBN

  9789173875752

 • Studieguide till Välkomna varandra!

  Antologin Välkomna varandra! presenterar frikyrkliga bejakande perspektiv på homosexualitet och samkönade relationer. Bildas studieguide är en hjälp att, tillsammans med andra, diskutera och reflektera kring de teman och frågeställningar som lyfts i boken.

   

  Texterna i boken berör frågor som bibeltolkning, församlingssyn och etik. Men de är samtidigt ofta djupt personliga och tidvis ifrågasättande. Därför hoppas vi att många väljer att samtala om boken i mindre grupper och att den här studieguiden, med förslag på samtalsfrågor, kan bli en hjälp och en ingång i boken.

  Bildas studieguide till Välkomna varandra

bottom of page