top of page

  BLI MEDLEM  

  - tillsammans bildar vi en stark röst för allas rätt  

  att vara och älska vem hen vill!  

DITT MEDLEMSKAP ÄR VIKTIGT!

EKHO är en ideell förening som drivs av sina medlemmar. Som medlem är du med och stöttar vårt viktiga arbetet för öppna kyrkor och samfund. Du kan vara allt från stödmedlem till att vara en del i gemenskapen som finns inom EKHO-rörelsen. 

 

Du som är medlem:

- stöttar EKHOs viktiga arbete för hbtq-frågor i kyrkorna.

- får fortlöpande information om vad som händer i EKHO.

- inbjuds till EKHOs lokala och nationella arrangemang.

- har möjlighet att påverka EKHO:s verksamhet. 

- ger EKHO-rörelsen större tyngd i samtalet och debatten kring hbtq och kristen tro.

Du kan bli medlem genom Swish, i EKHOs webshop eller betala direkt till din lokalförenings bankkonto. Kom ihåg att alltid ange dina kontaktuppgifter och vilken lokalavdelning när du använder Swish.

Medlemsavgift: 200 kr per år

100 kr per år för student, arbetssökande och pensionär

Som medlem i EKHO är du alltid knuten till en lokalförening. Finns det ingen lokalförening nära dig? Du kan välja vilken lokalförening du vill oavsett vart du bor, den närmast dig eller någon helt annan.

EKHO uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Varje lokalförening är en egen juridisk person och är personuppgiftsansvarig för sina medlemmar. Nedan återfinns därför separat information för hanteringen inom respektive lokalförening. Om du har några ytterligare frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du höra av dig till ordförande i din lokalförening.

EKHO GÖTEBORG

Medlemsavgift: 200 kr per år.

100 kr per år för student, arbetssökande och pensionär. 

Plusgiro:  52 55 68-2. Skriv i första hand ditt namn och mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap.

Swish: 123 494 87 82. Skriv i första hand ditt namn och mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap.

Information om behandling av personuppgifter: 

EKHO STOCKHOLM

Medlemsavgift: 200 kr per år.

100 kr per år för student, arbetssökande och pensionär. 

Plusgiro:  19 51 28-4. Skriv i första hand ditt namn och mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap.

Swish: 1235503339 (Riksförbundets nummer) Skriv i första hand ditt namn, Stockholm och mail-adress.

EKHO SKÅNE

Medlemsavgift: 200 kr per år.

100 kr per år för student, arbetssökande och pensionär. 

Bankgiro: 5424-0015. Skriv i första hand ditt namn och mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap.

Swish: 1232708568 (EKHO Skåne). Skriv ditt namn och mailadress, ange att det gäller medlemskap. 

EKHO SYDÖST

Medlemsavgift: 200 kr per år.

100 kr per år för student, arbetssökande och pensionär. 

Bankgiro: 5136-1392 . Skriv i första hand ditt namn och mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap.

Swish: 123-6408520. Skriv i första hand ditt namn och mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap.

EKHO MÄLARDALEN

Medlemsavgift: 200 kr per år.

100 kr per år för student, arbetssökande och pensionär. 

Swish: 1234646378, Skriv i första hand ditt namn, Mdalen och mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap

Bankgiro: 5912-5351, Skriv i första hand ditt namn, Mdalen och mail-adress, sedan att det gäller medlemskap

Önskar du bli medlem på annat sätt, kontakta oss via din lokalförening eller via info@ekho.se. Ange namn, mailadress och vilken lokalförening du vill tillhöra. 
Du kan också lösa medlemskap i EKHOs webshop under fliken Publikationer.
Varmt välkommen som EKHO-medlem!

Bli medlem genom att swisha din medlemsavgift till Riksförbundet!

Swisha medlemsavgiften till

1235503339.

Ange:

  • Namn

  • Mailadress  

  • Vilken lokalavdelning du vill tillhöra

 

Du kan också lösa medlemskap i EKHOs webshop!
bottom of page